Tillbaka
4.10.23   |   Nyheter

Ni lämnade in knappt 2 000 ansökningar i september

I september fick vi nästan 2 000 ansökningar till våra specialfonder. Redan nu läser och bereder vi alla ansökningar. I december beslutar vår styrelse om utdelningen och då får du också besked om din ansökan.

Många ansökningar i Österbotten

Specialfonderna i Österbotten lockade drygt 1 200 ansökningar, vilket är ungefär hundra fler än ifjol. Ansökningarnas sammanlagda värde var nästan 6 miljoner euro.

Så här fördelades ansökningarna mellan de olika specialfondernas omgångar:

  • Svenska Österbottens kulturfond, knappt 400 ansökningar
  • Henry och Martta Bertells minnesfond, 550 ansökningar
  • Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond – studerande, drygt 200 ansökningar
  • Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond – forskning, knappt 30 ansökningar
  • Utvecklingsbidrag ur Frans Henriksons testamentsfond, knappt 60 ansökningar

Samma mängd i Nyland och Åboland som ifjol

Specialfonderna i både Nyland och Åboland låg på samma nivå som ifjol.

Till fonderna med inriktning på Nyland lämnade ni in knappt 40 ansökningar. Henrik Nysténs testamentsfond stöder jordbruk i Västnyland. Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård.

I Åboland fick vi knappt 20 ansökningar om bidrag för rekreation för äldre. Rekreationsbidragen är ett samarbete med Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

Systrarna Standertskjöld intresserar

Nytt för i år är Systrarna Standertskjölds stipendier för professionella skådespelare och konstnärer. I september lanserades tre nya bidragsformer: rehabiliterings-, rekreations- och friskvårdsstipendier.

Rehabiliteringsstipendierna är avsedda för både mental och fysisk omsorg och fick knappt 200 ansökningar.

Rekreationsstipendierna är ämnade för aktiviteter som främjar hälsa och välmående, ger inspiration och stärker möjligheterna att fortsätta skapa. Ni lämnade in drygt 200 ansökningar.

Totalt sökte ni 0,7 miljoner i rehabiliterings- och rekreationsbidrag.

Friskvårdsstipendiernas syfte är att främja professionella skådespelares och konstnärers välmående och har fri ansökningstid.

Utlandspraktik fördubblar i ansökningar

I september fick vi nästan 35 ansökningar om utlandspraktik. Det är mer än dubbelt så många ansökningar som ifjol.

Nytt för i år är praktikplatsen vid Föreningarna Nordens Förbund i Köpenhamn. Praktikplatsen riktar sig till skillnad från de övriga platserna till lärar- och pedagogikstuderande.

Vad händer nu?

I oktober-november läser och bereder våra ombudsmän alla ansökningar. Därefter behandlas alla ansökningar av våra förtroendevalda, olika sakkunniga och/eller tjänstemannateam.

I mitten av december beslutar Kulturfondens styrelse om alla bidrag som vi beviljar utgående från de ansökningar som vi fick i september. Genast efter styrelsen möte mejlar vi besked till alla sökande.

Ännu kan du ansöka om några bidrag

Visste du att du också i oktober kan söka om vissa bidrag? Till och med den 12 oktober tar vi emot ansökningar om stipendier för lärlingar och Systrarna Standertskjölds friskvårdsstipendium kan du söka om året runt.

Här kan du läsa mera om dem:

Lärlingsstipendier

Systrarna Standertskjölds friskvårdsstipendium

Glöm inte att kolla in våra 14 andra bidragsformer med fri ansökningstid!

Igen i november

Du som lämnade in en ansökan i september är också välkommen att ansöka i november. Då är vår allmänna ansökningstid och privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan lämna in ansökningar om bidrag.

Har du frågor? Via fliken Stipendier & bidrag hittar du kontaktuppgifter till den ombudsman som ansvarar för de olika bidragsomgångarna.

Ni lämnade in knappt 2 000 ansökningar i september