Tillbaka
4.10.23   |   Nyheter

Konsttestarna fortsätter

Foto: Marcus Boman

Finlands största och enda nationella program för kulturfostran, Konsttestarna, kommer att fortsätta under läsåren 2024–27. Programmets ursprungliga finansiärer, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden, har beslutat att fortsätta finansiera verksamheten. Syftet är att ytterligare befästa verksamheten och få med den i statsbudgeten.

Under sex läsår har Konsttestarna börjat upplevas som en permanent del av den finländska grundskolan och konstfältet. Programmet har visat sig vara en succé och når hela åldersgruppen i åttonde klassen. Medräknat lärare är det nästan 70 000 personer runt om i Finland varje år.

– Konsttestarna tar i sin verksamhet utmärkt hänsyn till att det inte finns möjlighet att ta del av samma konst- och kulturupplevelser överallt i Finland. Det är fantastiskt att vi kan erbjuda unga människor möjligheten att uppleva nya konstformer, på en annan ort och över språkgränser. Utan ett nationellt program skulle detta knappast vara möjligt”, fortsätter Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden.

Konsttestarna är ett utmärkt exempel på hur konst kan främja social jämlikhet, demokrati och samtalsfärdigheter samt minska social segregation. Konsttestarna fortsätter under läsåren 2024-2027 att erbjuda alla åttondeklassare i Finland och deras lärare 1–2 besök till högklassiga konstupplevelser varje läsår.

Vill befästa verksamheten

Under de senaste sex läsåren har huvudfinansiärerna för Konsttestarna varit de privata stiftelserna Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Sedan år 2020 har riksdagen bidragit med cirka 15 procent av finansieringen. Stiftelserna har lovat att delfinansiera verksamheten fram till slutet av den pågående regeringsperioden, men för fullskalig genomföring av verksamheten krävs även statens deltagande.

– Förhoppningen är att staten ska ta huvudansvaret för finansieringen. Det skulle vara viktigt att göra verksamheten till en permanent del av den grundläggande utbildningen. Detta är det enda sättet att säkerställa att ungdomarna även i fortsättningen har en likvärdig och tillgänglig tillgång till konst”, säger Suomen Kulttuurirahastos VD Susanna Pettersson.

Förbundet för Barnkulturcenter i Finland ansvarar för den praktiska organisationen av Konsttestarna-verksamheten.

Skolorna kan anmäla sig till konsttestning för läsåret 2024–25 i november 2023 och konstaktörerna kan ansöka om att bli besöksmål i november-december 2023. Noggrannare datum publiceras senare.

Mer information och intervjuförfrågningar:

Joonas Keskinen
Chef, Konsttestarna
joonas.keskinen@taidetestaajat.fi
044 978 4893

Konsttestarna fortsätter