Tillbaka
22.9.23   |   Nyheter

1,2 miljoonaa euroa kielirajat ylittäviin kohtaamisiin ja tapaamisiin

Monikielisessä maassa tarvitaan ymmärrystä kieliryhmien välille. Silloin kohtaamiset ja tapaamiset eri äidinkieliä puhuvien kesken ovat välttämättömiä. Svenska kulturfondenin Hallå Två -avustuksella haluamme tukea juuri sitä – että ihmiset tapaisivat ja tutustuisivat toistensa kieliin ja kulttuureihin. Se on tänä päivänä kenties tärkeämpää kuin pitkiin aikoihin, Svenska kulturfondenin puheenjohtaja Mikaela Nylander sanoo.

Syyskuussa Svenska kulturfonden vastaanottaa toista kertaa tukihakemuksia toimintaan ja hankkeisiin, jotka kasvattavat ymmärrystä eri kulttuurien ja kieliryhmien välille Suomessa. Kahden vuoden aikana säätiö panostaa Hallå Två -hankkeeseen kaikkiaan 1,2 miljoonaa euroa.

Ensimmäinen Hallå! sai kuusi miljoonaa

Hallå Två on jatkoa Kulturfondenin elävää monikulttuurisuutta edistävälle Hallå -strategiaohjelmalle. Vuosina 2018-2021 säätiö myönsi yhteensä 6 miljoonaa euroa tukea, jonka avulla toteutettiin yli 70 hanketta.

– Ensimmäinen Hallå! -hanke onnistui hyvin. Kun huomasimme, että niin moni oli halukas käyttämään ruotsiaan ja oppimaan sitä lisää, halusimme kasvattaa pottia. Lisäksi kaksi- ja monikielisyyden tukemiselle on paljon kysyntää, Svenska kulturfondenin johtava koulutusasiamies Berndt-Johan Lindström sanoo.

Hallå Två jo toista kertaa

Vuoden vaihteessa Kulturfonden jakoi ensimmäistä kertaa Hallå Två -avustuksia, tuolloin yli 700 000 euroa. Tukea sai 60 monikielistä ja kielikohtaamisiin tähtäävää Suomessa toteutettavaa hanketta.

– Saimme vuosi sitten yksittäisiltä henkilöiltä ja ryhmiltä monta hyvää hakemusta, joissa haluttiin vahvistaa monikielisyyttä Suomessa. Koska se on todella tärkeää myös ruotsin kielen kannalta tässä maassa, sijoitimme tukirahaa tuolloin yli 220 000 euroa suunniteltua enemmän, ja nyt meillä on jaossa vielä puoli miljoonaa euroa, Mikaela Nylander sanoo.

Kieliprojekteja ja kielikohtaamisia

Svenska kulturfonden ottaa syyskuussa vastaan 25 000 euron tukihakemuksia Hallå Två -kieliprojekteihin ja 1000 – 5000 euron hakemuksia Hallå Två -kielikohtaamishankkeisiin. Kieliprojektin tulee olla laajempi kun taas kielikohtaamishankkeet ovat pienempiä ja kevyemmin toteutettavissa. Molemmat voivat pyrkiä esimerkiksi luomaan paikkoja kohtaamisille, joissa ruotsinkieliset ja muihin kieliryhmiin kuuluvat oppivat tuntemaan toistensa kieltä ja kulttuuria, tai tarjota kielellisten valmiuksien kehittämistä eri ammattiryhmille. Kieliprojekti voi myös nostaa esiin kielen käyttämisen ja oppimisen digitaalisia menetelmiä.

– Kun lanseerasimme Hallå Två -avustuksen ensimmäistä kertaa, halusivat monet hakijoista järjestää kielikohtaamisia ruotsinkielisten ja suomenkielisten koulujen kesken. Sitä tuemme mielellämme – lasten ja nuorten toiminta on meille aina etusijalla. Toiminta voi tarkoittaa kouluyhteistyötä, jolle usein myönnetään noin 2500 euroa, tai se voi tarkoittaa toisenlaisia kielikohtaamisia, joiden tukisummat liikkuvat 1000:n ja 2500 euron välillä. Jo käynnissä olevassa isommassa Hallå Två -kieliprojektissa on mukana eri kouluasteita, koulutusmuotoja ja esimerkiksi journalistiikan, säveltaiteen, teatterin, tanssin ja muiden kulttuurialojen järjestöjä, Berndt-Johan Lindström toteaa.

Svenska kulturfonden ottaa vastaan Hallå Två -tukihakemuksia 30. syyskuuta asti. Hakemuksen voi tehdä ruotsiksi, suomeksi tai englanniksi osoitteessa www.kulturfonden.fi.

Hallå Två

***

Helsingissä 22 syyskuuta 2023
Lehdistötiedote – julkaisuvapaa

Lisätietoja antaa:

Berndt-Johan Lindström
johtava koulutusasiamies
040 838 1358
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi

Mikaela Nylander
puheenjohtaja
050 511 3029
mikaela.nylander(at)gmail.com

Martina Landén-Westerholm
viestintäpäällikkö
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

1,2 miljoonaa euroa kielirajat ylittäviin kohtaamisiin ja tapaamisiin

Halål! är Svenska kulturfondens strategiska program för en levande flerspråkighet i Finland 2018–2021.