Tillbaka
22.11.22   (Redigerad 23.11.22)   |   Nyheter

Kan jag söka forskningsfinansiering i eget namn?

Visste du att bara doktorander kan få forskningsfinansiering som personliga stipendier? I andra fall ska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra instanser som bedriver vetenskaplig forskning stå som sökande.

Det finns flera orsaker till vår linjedragning:

  • Social hållbarhet är viktigt för oss. Vi vill därför att organisationerna tar ett arbetsgivaransvar och betalar lön åt forskare och ge dem de förmåner som ingår i ett anställningsförhållande. Forskaren och organisationen får sinsemellan avtala om anställningsförhållandet, till exempel om det är en heltids- eller deltidsanställning.
  • Vi tror att det är bra för både forskningsresultaten och välmåendet om forskaren ingår i ett kollegialt sammanhang. Att bevilja finansiering till universitet, högskolor och andra organisationer som bedriver forskning, och inte till forskare som privatpersoner, är ett av våra sätt att se bidra till en sådan kultur.
  • Då vår finansiering går via organisationernas ekonomihantering gör vi det lättare för stora organisationer, som universitet och högskolor, att ha en helhetsbild av forskningen vid olika fakulteter och institutioner.

Kostnaderna för ett forskningsprojekt där forskarna får lön blir högre än om de får stipendium. Därför godkänner vi att man söker finansiering för overheadkostnader på högst 20 procent från oss.

Vissa högskolor skickar alla sina ansökningar till oss via samma sökandeprofil. Forskningsledaren kan också skapa en egen profil i organisationens namn och själv vara kontaktperson. I båda fallen betalas bidrag in på organisationens konto.

Här kan du läsa mera om våra doktorandstipendier.

Här kan du läsa tips från våra sakkunniga om hur man skriver en bra ansökan om forskningsfinansiering.

Kan jag söka forskningsfinansiering i eget namn?

Foto: Frida Lönnroos