Tillbaka
30.11.22   (Redigerad 1.12.22)   |   Nyheter

Läromedel för yrkesutbildningen – med bidrag från fondernas läromedelsgrupp

Det är akut brist på läromedel inom yrkesutbildningen på andra stadiet. De finlandssvenska fondernas läromedelsgrupp har nu första gången tagit emot ansökningar och beviljat bidrag för läromedelsproduktion till yrkesutbildningen.

Många branscher inom yrkesutbildningen är små och ofta lär sig studerande yrket praktiskt inom utbildningarna. Det leder till att satsningar på högklassiga läromedel på svenska inom yrkesutbildningen ofta uteblir. Bland annat det här framkommer i rapporten En inblick i läromedelssituationen för andra stadiets yrkesutbildning på svenska, utgiven av tankesmedjan Magma våren 2022.

– Efter att vi läst Magmas rapport och fört dialog med yrkesutbildningen, landade vi i en samsyn om var behoven är störst. Vi börjar med att bevilja bidrag för läromedelsproduktion i de så kallade GEM-ämnena, de obligatoriska ämnen som alla läser oberoende av studieinriktning. De är till exempel modersmål, samhällskunskap och matematik, säger Åsa Rosenberg, ordförande för läromedelsgruppen och ombudsman på Svenska kulturfonden.

Nu produceras 83 läromedel – 13 för grundläggande utbildningen, 68 för gymnasiet och 2 för yrkesutbildningen – med bidrag på totalt nästan 400 000 euro. Merparten av de läromedel som produceras är digitala.

– Fysiska böcker produceras främst till elever inom den grundläggande utbildningen. Endast ett av de 68 läromedel som nu produceras med bidrag av läromedelsgruppen för gymnasiet är fysiskt. Vi tar inte ställning till formatet då vi beviljar bidrag, säger Niklas Wahlström, sekreterare i läromedelsgruppen och sektorsansvarig för utbildning på Svenska folkskolans vänner (SFV).

Om fondernas läromedelsgruppen

Samarbetsgruppen för läromedelsproduktion består sedan drygt tio år av

  • Föreningen Konstsamfundet,
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd,
  • SFV och
  • Svenska kulturfonden.

I år har alla fördubblat sitt bidrag till läromedelsgruppen.  

Läromedelsgruppen stöder produktion av finlandssvenska läromedel och arbetar för att eleverna i de svenskspråkiga skolorna i Finland ska kunna använda sig av högklassiga läromedel i samma utsträckning som de finskspråkiga eleverna och studerandena i Finland.

Ansökningstiden pågår hela året och gruppen beviljar stipendier tre gånger per år. För att ett stipendium ska kunna beviljas måste författaren, översättaren eller sakgranskaren först ingå ett avtal med ett förlag. Om författaren ger ut läromedlet på eget förlag krävs en rekommendation av en person eller organisation som är väl insatt i ämnet.

Läromedel för yrkesutbildningen – med bidrag från fondernas läromedelsgrupp

Foto: Amanda Grönroos