Tillbaka
2.12.22   |   Nyheter

Vi fick över 3 000 ansökningar i november

Sören Lillkung är glad att många vill jobba för det svenska i Finland, även över språkgränserna. Foto: Cata Portin

I november lämnades nästan 90 procent av ansökningarna in under den sista veckan. Totalt fick vi drygt 3 000 ansökningar under vår stora ansökningsmånad. Det är ungefär 250 mer än i fjol. Alla sökande får besked i mars 2023.

– Vi är glada att många – från olika språkgrupper – vill jobba för det svenska i Finland. Er möda med att göra bra ansökningar är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla Kulturfondens uppdrag. Vi vet att det ligger ett enormt engagemang och en stor arbetsinsats bakom de tusentals ansökningar ni lämnat in. Er företagsamhet, energi och kreativitet gör vårt jobb – att ta hand om alla ansökningar så bra vi kan – både roligt och utmanande under de närmaste tre månaderna, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden.

Flera ansökningar i år

Efter två år med färre ansökningar ser vi i år en glädjande ökning i ansökningsantalet. Även det totala ansökta beloppet är högre i år. De sökande gör anspråk på nästan 74 miljoner euro. Det är nästan två miljoner euro mer än i fjol. Ansökningarna varierar mellan 100 euro och 1 miljon euro.

Sista dygnet är aktivast

Under den sista ansökningsveckan fick vi nästan 90 procent av ansökningarna. Den sista ansökningsdagen var den aktivaste i vårt ansökningssystem. Då fick vi 1 662 ansökningar – alltså över 50 procent. Under den sista timmen fick vi 285 ansökningar. Den sista ansökan lämnades in klockan 23:59:41.

Flest ansökningar i Helsingfors

I de här kommunerna lämnade man in flest ansökningar:

 • Helsingfors, 868
 • Vasa, 269
 • Åbo, 199
 • Raseborg, 191
 • Jakobstad, 135
 • Pargas, 107
 • Esbo, 103
 • Mariehamn, 95
 • Borgå, 88
 • Korsholm, 75

Vi fick in ansökningar från sökande i sammanlagt 29 olika länder.

Informationen ovan baserar sig på den hemort som de sökande har angett i sin sökandeprofil.

November i siffror

 • 3 060 ansökningar
 • 1 662 ansökningar under senaste dygnet
 • 285 ansökningar under sista timmen
 • 70 sökande lämnade in sin ansökan under dygnets sista tio minuter
 • 243 mejl till kansliet
 • 61 Zoom-möten med ombudsmän
 • 36 samtal till vår tekniska hjälplinje
 • 100 euro är det minsta ansökta beloppet
 • 1 miljon är det största ansökta beloppet
 • 74 miljoner är det sammanlagda ansökta beloppet

Ansökningarna genomgår nu en sortering, vilket innebär att det slutliga antalet kan vara litet större eller mindre efter att den första sorteringen är gjord.

Vad händer nu?

Vad händer med din ansökan på en minut.

Ombudsmännen i december och januari

I december och januari sorterar, läser och bereder våra ombudsmän ansökningarna. Varje ombudsman läser hundratals ansökningar.

Sakkunniga i februari

I februari behandlar våra sakkunniga ansökningarna. De sakkunniga som vi anlitar är både svensk- och finskspråkiga personer som är experter inom sitt område. Eftersom det är viktigt att de sakkunniga kan utföra sitt uppdrag utan att bli utsatta för påverkan av personer som har anknytning till de ansökningar som behandlas, har vi valt att inte publicera deras namn.

Styrelsen och delegationen i mars

Styrelsen och delegationen går igenom ansökningarna två gånger. Styrelsen fattar beslut på sitt andra möte. Alla sökande får besked inom mars.

Besked inom mars

Efter styrelsens möte mejlar vi besked till alla sökande; både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag.

Har du frågor?

Har du frågor kring processen? Du kan kolla vad som händer med din ansökan här eller ta kontakt med oss.

Vi fick över 3 000 ansökningar i november