Tillbaka
5.12.22   (Redigerad 13.1.23)   |   Nyheter

Vi ses väl på Educa-mässan?

Det svenskspråkiga kvarteret "Hörnan". Foto: Frida Lönnroos.

Välkommen till Educa-mässan 27-28.1.2023 i Mässcentret, Helsingfors. Vi ses i det svenska kvarteret ”Hörnan” och i Svenska kulturfondens monter. Du hittar oss om du håller siktet på de stora röda Hörnan-skyltarna.

Vi deltar i Educa-mässan både som utställare och med ett bidrag – Svenska kulturfonden finansierar det svenskspråkiga innehållet med 11 000 euro. Educa är Finlands största evenemang inom utbildningssektorn.

Inträdet till Educa-mässan är gratis, men kom ihåg att du ska registrera dig som besökare.

Programpunkter

I år är vi medarrangörer vid två programpunkter: seminarierna “Lyssna på de unga” samt “Unga + språk = sant?”.

Lyssna på de unga

Hur kan vi se till att alla unga att får sina röster hörda i samhället? Under Educa-mässan ordnar vi ett dialogpaussamtal om ungas delaktighet i samhället.

I det tvåspråkiga dialogsamtalet medverkar både unga och vuxna. Samtalet hålls enligt dialogpausmodellen och inför publik.

Du är välkommen att följa med dialogen som vi ordnar i samarbete med Dialogpausstiftelsen och Gutsy Go.

Tid

Fredagen den 27 januari 2023 kl. 14.00-15.30.

Plats

Helsingfors mässcentrum, rum 102, Mässplatsen 1, Helsingfors.

Målgrupp

Vi välkomnar alla som vill att unga ska få sina röster hörda i samhället, alla som tycker att marginalisering av unga är ett problem och alla som tycker det är viktigt att vuxna lyssnar på unga.

Program

I dialogen deltar både unga och vuxna, bland andra undervisningsminister Li Andersson, kulturjournalisten Aleksis Salusjärvi, Emine Ehrström och ungdomar som deltagit i Gutsy Go:s verksamhet för att skapa fred i lokalsamhället.

Dialogen leds av Jonna Similä och Efe Evwaraye från Dialogpausstiftelsen. Före dialogen bjuder vi på kaffe och en macka i seminarieutrymmet. 

Anmälningar

Anmäl dig senast måndagen den 23 januari 2023.

Sprid gärna inbjudan bland dina kolleger och samarbetspartner.

Både vårt program och inträdet till Educa-mässan är gratis, men du måste registrera dig som besökare vid mässan. Här kan du registrera dig på förhand.

Om Dialogpaussamtal

Dialogpaus är ett sätt att föra en konstruktiv samhällsdebatt så att man jämlikt får med människor med olika utgångspunkter. I en dialogpaus inkluderar man dem som ofta lämnas utanför diskussionerna.

Dialogpausstiftelsen arrangerar samtal om aktuella samhällsfrågor. Läs mera på dialogpaus egen hemsida.

Unga + språk = sant?

Hur ser unga i Svenskfinland på behovet av språkkunskaper och varför väljer allt färre elever att läsa främmande språk? Hur kan vi vända den trenden? De här frågorna fungerar som utgångspunkt i seminariet ”Unga + språk = sant?”. Som moderator fungerar vår ombudsman i utbildningsteamet, Katarina von Numers-Ekman. Seminariet arrangeras av Svenska kulturfonden, Utbildningsstyrelsen, Ung Företagsamhet rf. och Svenska folkskolans vänner.

Tid

Lördagen den 28 januari 2023 kl. 12-13.

Plats

Helsingfors mässcentrum, kvarteret Hörnan – Scenen (6p30), Mässplatsen 1, Helsingfors.

Hela det svenskspråkiga programmet hittar du här.

Vi ses väl på Educa-mässan?