Tillbaka
16.12.22   |   Nyheter

Nästan 1,3 miljoner från Kulturfonden till Österbotten

Kristinestads högstadieskola beviljades ett bidrag på 23 500 euro för utveckling av pilotprojektet Ung Företagsamhet i Kristinestad. Bild: elever i Kristinestads högstadieskola, fotograf Marie Lillhannus.

Svenska kulturfonden beslutade i december om en utdelning på nästan 1,3 miljoner euro ur specialfonder med inriktning på Österbotten. De knappt 600 bidragen går till utbildning, forskning och kultur med anknytning till det svenska i Österbotten.

Inom Svenska kulturfonden finns många specialfonder med inriktning på det svenska i Österbotten. Till specialfonderna lämnades i september in omkring 1 100 ansökningar; det var klart fler än i fjol. Ansökningarnas sammanlagda värde var nästan 4,5 miljoner euro.

Kulturfondens styrelse beslutade den 12 december om utdelningen ur specialfonderna.

Svenska Österbottens kulturfond

Svenska Österbottens kulturfond (SÖK) är ett samlingsnamn för ungefär 30 specialfonder. Ur de här specialfonderna delar Kulturfonden nu ut sammanlagt drygt 520 000 euro till knappt 550 sökande. I september lämnades drygt 1 000 ansökningar in till specialfonderna inom SÖK.

– I år fick vi rekordmånga ansökningar i september. Det tolkar jag som ett tecken både på livskraft och idérikedom i regionen. Många organisationer sökte bidrag för sin ordinarie verksamhet, men eftersom vi hade en så pass stor mängd ansökningar valde vi den här gången att sätta fokus på projektansökningar med lokal prägel, säger Martin Enroth som är Kulturfondens ombudsman i Österbotten.

De två största fonderna inom SÖK är Inga, Valdemar, Ann-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond och Henry och Martta Bertells minnesfond.

Inga, Valdemar, Ann-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond beviljar bidrag för både akademiska studier och akademisk forskning. Studiestipendierna på sammanlagt cirka 53 000 euro går till 80 studerande. Forskningsfinansieringen på sammanlagt 30 000 euro fördelas på 6 projekt. Totalt 192 studerande och 21 forskningsprojekt ansökte om bidrag ur Westbergs fond.

Alla beviljade studiestipendier ur Westbergs fond finns listade här.

Alla forskningsbidrag ur Westbergs fond finns här.

Henry och Martta Bertells minnesfond delar ut sammanlagt över 240 000 euro till 365 studerande. 500 studerande lämnade in en ansökan.

Här kan du se vem som får ett stipendium ur Bertells minnesfond.

Ur de övriga specialfonderna inom SÖK delas ut ungefär 200 000 euro till drygt 90 sökande. I september lämnades totalt 343 ansökningar in till de här specialfonderna.

Här finns alla bidragsmottagare inom SÖK.

Nästan 30 utvecklingsprojekt i Sydösterbotten

Bland specialfonderna med inriktning på Österbotten finns också Frans Henriksons testamentsfond – en av de största enskilda fonderna inom Svenska kulturfonden.

I år i september tog Kulturfonden andra gången emot ansökningar om bidrag ur fonden. Ansökningarna gällde utvecklingsprojekt som gynnar Sydösterbotten. Av de 53 ansökningar som lämnades in de beviljades nu 18 bidrag på mellan 1 600 och 240 000 euro. Det största enskilda bidraget går till Stiftelsen Kilens Hembygdsgård i Sideby som får treårig finansiering för ett större renoveringsprojekt.

– Avkastningen ur Henriksons testamentsfond är god och därför höjde vi i år utdelningen för att kunna ge också större projekt finansiering. Efter utdelningen i december finns fortfarande budgetmedel kvar. Vår plan är att bevilja bidrag ur fonden också bland dem som lämnat in en ansökan till Kulturfonden i november, säger Martin Enroth. 

Här finns alla bidrag som i december beviljas ur Frans Henriksons testamentsfond.

Kristinestads kulturfond delar ut över 43 000 euro

Ur Kristinestads kulturfond beviljas bidrag till 11 sökande på sammanlagt ungefär 43 000 euro. Fonden fick 30 ansökningar i september.

Bidragen går till både organisationer och privatpersoner som är verksamma i stamstaden Kristinestad och Tjöck.

Här finns alla bidrag som ni beviljas ur Kristinestads kulturfond.

Bakgrund

Kulturfonden fördelade i december bidrag ur flera specialfonder med inriktning på Österbotten. De enskilda fonderna har olika syften; ur vissa fonder kan bidrag beviljas för ändamål som annars sällan nämns i Kulturfondens kriterier, bland annat skogsbruk och vård av hem och familj.

De noggrannare kriterierna för specialfonderna finns på webbsidorna för alla olika bidragsomgångar.

Alla specialfonder med regional inriktning hade ansökningstid i september. Kulturfondens styrelse fattade beslut om bidragen i mitten av december. Bidragen kan lyftas från och med januari 2023.

***

Noggrannare information:

Martin Enroth
ombudsman, Österbotten
martin.enroth(at)kulturfonden.fi
tfn 040 715 4697


Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
tfn 040 595 0817

Nästan 1,3 miljoner från Kulturfonden till Österbotten