Tillbaka
20.12.22   |   Nyheter

Skärgård och hållbart jordbruk i Nyland får 100 000 euro

Foto: Leroy

Nästan 60 000 euro delas ut till projekt inom lantbruket i västra Nyland ur Henrik Nysténs testamentsfond. Drygt 40 000 euro delas ut från Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs nyländska skärgårdsfond.

Inom Svenska kulturfonden finns två nyländska specialfonder som stöder jordbruk respektive skärgård, Henrik Nysténs testamentsfond och Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs nyländska skärgårdsfond.

Nysténs testamentsfond beviljade i december fyra bidrag på nästan 60 000 euro. Bidragen går till att främja jordbruket i västra Nyland och till västnyländska studerande inom jordbruk.

Ett större bidrag på nästan 40 000 euro går till det nya projektet NorNa vid institutionen för bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia. NorNa, namnet står för nordiska naturfiber, ska gynna cirkulär ekonomi i jordbruket med hjälp av naturfiber. Projektet är planerat för en treårsperiod och bidraget täcker det första året.

– Projektet bygger på hållbart jordbruk, det tillämpar både regionala och internationella erfarenheter och involverar dessutom många olika aktörer. Novia är dessutom en central institution i det här sammanhanget så vi är glada att vi kan stödja projektet via Nysténs fond, säger Matts Blomqvist som är Kulturfondens ombudsman i Nyland.

NorNa bygger vidare på erfarenheter av det tidigare treåriga projektet Lantbruk 2.0 som också finansierades av Nysténs fond.

Winbergs nyländska skärgårdsfond delar ut 15 bidrag på sammanlagt drygt 40 000 euro. Skärgårdsfonden stöder ”den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran”.

Bland annat Kamratförbundet för Kuggomskolan får ett bidrag på 3 000 euro och Skärgårdens Kulinariska Vänner får ett bidrag på 2 000 euro.

Alla beviljade bidrag

Båda nyländska fonderna har ansökningstid i september – Nystén varje år och Winbergs vart annat år.

Kulturfonden offentliggör alla beviljade bidrag. Här finns en förteckning över utdelningen ur Nysténs och Winbergs fonder i december 2022:

Henrik Nysténs testamentsfond

Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs nyländska skärgårdsfond

***

Noggrannare information:

Matts Blomqvist (kommentarer)
Ombudsman, Nyland
050 592 3795
matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
Kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Skärgård och hållbart jordbruk i Nyland får 100 000 euro