Tillbaka
23.4.21   (Redigerad 15.10.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Tips till dig som söker bidrag för vetenskaplig forskning

Varje år i november får vi många ansökningar som handlar om vetenskaplig forskning. I den här artikeln listar vi vanliga orsaker till avslag och tips på hur du skriver en övertygande ansökan som följer akademisk praxis.

Både doktorandernas och de längre hunna forskarnas ansökningar kommenteras och diskuteras ingående av våra sakkunniga. De är alla akademiskt meriterade experter på sina egna vetenskapsområden. Nedan listar vi kommentarer som ofta återkommer i våra sakkunnigas utlåtanden. 

Läs gärna vår artikel om vanliga orsaker till avslag. På grund av det stora antalet sökande – vi får nästan 7 000 ansökningar varje år – kan vi tyvärr inte ge personlig respons till alla sökande.

Här är våra tips

 • Skriv en läsarvänlig ansökan och forskningsplan.
 • Definiera centrala begrepp, inte bara i forskningsplanen utan också i ansökningsblanketten.
 • Formulera din forskningsfråga tydligt. Kom också ihåg att problematisera den.
 • Beskriv omsorgsfullt metoderna du ska använda och motivera varför just dessa metoder lämpar sig för din forskning.
 • Koppla ihop teori och empiri. Förklara hur forskningsfrågan och metodiken hör ihop.
 • Motivera varför ditt ämne är viktigt att forska i.
 • Redogör för de olika faserna i forskningsprojektet och gör upp en realistisk tidtabell.
 • Driver du just nu ett projekt? Berätta hur forskningen har framskridit hittills. Om du redan tidigare har ansökt om finansiering från Kulturfonden för samma projekt är det särskilt viktigt att våra sakkunniga får en tydlig bild av vad som hänt sedan sist.
 • Utgå från tidigare publicerad nationell och internationell forskning i din forskningsplan.
 • Beskriv de förväntade resultaten omsorgsfullt och berätta vilken nationell och internationell betydelse dina forskningsresultat kan få.
 • Samarbeta med forskare utanför din egen forskargrupp och ditt eget universitet. Vi välkomnar projekt som går över språk- och landsgränser, så länge det svenska i Finland finns med som en komponent.
 • Se om möjligt till att data som samlats in med hjälp av finansiering från Kulturfonden görs tillgängliga för allmänheten och kan användas av andra forskare.
 • Beskriv tydligt hur hela forskningsprojektet ska finansieras. Detta gäller också doktorander. Se till att den planerade längden på projektet stämmer överens med finansieringsplanen.
 • Om du är doktorand ska du berätta om du är antagen till ett doktorandprogram och om du får lön för arbetet med avhandlingen.
 • Om du är en forskare som handleder doktorander ska du komma ihåg att skicka in rekommendationerna inom utsatt tid. Av alla meddelanden som doktoranderna i november 2020 skickade via vårt ansökningssystem för att be om rekommendationer förblev nästan nio procent obesvarade. Om rekommendationer saknas väcks frågor om handledarnas engagemang och avhandlingens kvalitet.
 • Ditt forskningsämne måste ha relevans för det svenska i Finland om du ansöker om finansiering inom humaniora, pedagogik, samhällsvetenskap och ekonomi. Inom naturvetenskaperna har vi specialfonder med egna kriterier som gör att forskningsämnet inte behöver ha denna koppling för att vi ska kunna bevilja finansiering. Men också där måste det svenska i Finland finnas med som en komponent. Det kan handla om en svenskspråkig forskargrupp som ansöker om projektfinansiering eller en svenskspråkig person som ansöker om doktorandstipendium.
Tips till dig som söker bidrag för vetenskaplig forskning

Bild: Pixabay