Tillbaka
23.4.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vill du kolla vårt bokslut?

Är du nyfiken på hur vi prioriterade år 2020? Hur vi använde de cirka 42 miljoner som Svenska litteratursällskapet lät oss förfoga över? Vilka våra stora satsningar var? Hur vi hanterade jävsfrågor eller vad revisorerna konstaterade i sitt utlåtande?

Nu har vi publicerat Kulturfondens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2020 på vår webbplats.

I mitten av maj utkommer vår årsbok – då bjuder vi på reportage om många intressanta projekt och verksamheter som drivits med hjälp av Kulturfondens bidrag.

Verksamhetsberättelse och bokslut för SKUI (Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar) publiceras i slutet av maj på www.skui.fi.

Vill du kolla vårt bokslut?

Bild: Evy Nickström