Tillbaka
30.3.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nya kriterier för renoveringsbidrag för föreningshus

Dags att renovera föreningshuset? Nu beviljar vi bidrag också för planeringskostnader.  Dessutom utvidgar vi vårt renoveringsbidrag också till föreningar som inte äger sitt föreningshus. Alla aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan ansöka.

– Vi hoppas att de nya kriterierna gör att föreningarna snabbare kan få ihop finansieringen till sina renoveringsprojekt, att projekten genomförs effektivt, hållbart, med hög kvalitet och med beaktande av byggnadens kulturhistoriska värde, säger Matts Blomqvist, ombudsman på Kulturfonden.

Nytt för i är också att föreningar som inte äger sitt hus kan söka bidrag. Då måste föreningen ha minst 15 år kvar av hyresavtalet. Föreningshuset får inte vara i kommunal ägo.

Två olika bidrag

Det nya bidraget är avsett för en konditionsbedömning av föreningshuset och för planeringskostnader.

– På det här sättet betonar vi vikten av att planera renoveringen noggrant, säger Blomqvist.

Bidraget för renoveringsåtgärder kan användas för att täcka kostnader för utomstående experter som föreningen anlitar för att göra renoveringen.

Samma förening kan få båda bidragen, men inte samtidigt. Lämna in skilda ansökningar för de olika bidragen.  

Sök bidrag innan renoveringen inleds – vi beviljar inte bidrag retroaktivt.

Nytt bidrag för konditionsbedömning och planering

Läs mer om Föreningshusrenovering – konditionsbedömning och planering.

Bidrag för renoveringsåtgärder

Läs mer om Föreningshusrenovering – renoveringsåtgärder.

Ansökningstid två gånger i året

Ansökningstiden för renoveringsbidragen är i april och september.

Frågor?

Kontakta gärna vår ombudsman Matts Blomqvist, matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi, för noggrannare information. 

Nya kriterier för renoveringsbidrag för föreningshus

Bild: Pixabay