Tillbaka
30.3.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Rekordstort intresse för Konsttestarna

Det exceptionella året och coronakrisen har inte påverkat skolornas intresse för Konsttestarna. Nästan alla högstadier i Finland har anmält sig till Konsttestarna för läsåret 2021–2022. Deltagarantalet är rekordhögt, över 68 000 elever. Alla åttondeklassister får två konstupplevelser under läsåret. Också antalet besöksmål för Konsttestarna – 73 stycken – är rekordhögt. Av dem är nio besöksmål nya för Konsttestarna.  

Det här är en förkortad version av pressmeddelandet 30.3.2021. Läs hela pressmeddelandet här.

Konsttestarna, som inledde sin verksamhet år 2017, är Finlands största program för kulturfostran. Under sina verksamhetsår har de skapat nya samarbetsmöjligheter, utvecklat ungas möte med publiken, stött skolornas kompetens gällande utflykter samt främjat uppkomsten av en alldeles ny verksamhet på Finlands konstfält.

Även under läsåret 2021–2022 deltar staten, i enlighet med riksdagens beslut, i finansieringen av Konsttestarna med 1,4 miljoner euro. Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden betalar fortfarande största delen av kostnaderna, så att konstbesöken kan fortsätta då coronasituationen lättar.

Sören Lillkung, verkställande direktör på Svenska kulturfonden, riktar redan blicken mot framtiden.

– Nu är det kanske viktigare än någonsin att unga mänskor får uppleva konst och kultur av hög kvalitet i fysiska, autentiska miljöer. Pandemin har i hög grad fråntagit oss den här möjligheten. Vi får alla hjälpa varandra att återupptäcka det magiska mötet mellan konst och publik – här och nu. Konsttestarna fyller också här en viktig uppgift.

Vad då för Konsttestare?

Genom projektet Konsttestarna får alla åttondeklassister i Finland högklassiga konstupplevelser. Till helheten hör förhands- och efterhandsuppgifter samt att ge respons. Konsttestarna är en del av verksamheten för Förbundet för barnkulturcenter i Finland, och finansieras av Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden och undervisnings- och kulturministeriet.

Rekordstort intresse för Konsttestarna