Tillbaka
7.4.21   (Redigerad 7.5.21)   |   Evenemang
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Samspelets regler – webbseminarium 21.4

Vilken roll spelar stiftelsernas finansiering för kultur- och bildningsorganisationers verksamhet? Välkommen på det tvåspråkiga webbseminariet Samspelets regler – Yhteiset pelisäännöt. Seminariet är ett samarbete mellan Cupore och fem finlandssvenska fonder och stiftelser.

Se det inspelade webbseminariet här.

Flera finlandssvenska stiftelsers uppdrag är att stödja och främja det svenska i Finland genom utbildning och kultur. Uppdraget påverkar hur man finansierar olika projekt och aktörer men också vilken relation man skapar till aktörerna. Speciellt komplex blir relationen med de organisationer som stiftelserna stöder mera långsiktigt och ibland till och med har varit med om att grunda.

Ska stiftelser ta initiativ till organisationer som i förlängningen förväntas förverkliga stiftelserna ändamål och målsättningar? Blir relationen oklar om finansiär och bidragsmottagare uppfattar förhållandet olika?
Finns det risk för att stiftelser på sikt då finansierar verksamheter som egentligen ska bekostas med offentliga medel?

Vi – fem finlandssvenska fonder och stiftelser – ville veta mera om bland annat de här frågorna och tog därför initiativ till en granskning av stiftelsefinansieringens effekter på kultur- och bildningsorganisationer.

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore presenterar nu sin rapport Samspelets regler – stiftelsefinansieringens betydelse för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet. Det tvåspråkiga webbseminariet ordnas 21.4.2021 kl. 14.00-16.00 och är öppet för alla för alla intresserade.

Rapporten finns tillgänglig på Cupores webbplats.

Inbjudan och program finns här:

Arrangörer:

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore i samarbete med Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder.


Samspelets regler – webbseminarium 21.4