Tillbaka
8.4.21   (Redigerad 17.5.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Rekreation för äldre i Åboland för 200 000 euro

Svenska kulturfonden och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet satsar tillsammans 200 000 euro på rekreation för äldre personer i Åboland. I maj kan organisationer lämna in en bidragsansökan till Kulturfonden.

Alla – oberoende av ålder, hälsa och boendeform – ska ha tillgång till konst och kultur i vardagen. Det är målet då Kulturfonden och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet tillsammans lanserar ett nytt bidrag för kultur- och rekreationsprojekt för äldre i Åboland. Stiftelserna satsar 100 000 euro vardera i bidragen.

– Ensamheten har blivit ett allt större problem i vårt samhälle, också före coronapandemin. Vi hoppas att vi nu kan föra kulturen och framförallt kulturgemenskapen närmare våra äldre medmänniskor, säger Henrik Karlsson, vd för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

Inom Kulturfonden finns Fredrikahemmets fond, en specialfond som stöder ”rekreation bland åldringar i Åboland”. Fonden har god avkastning och nu behövs nya metoder för att pengarna ska nå fondens målgrupp.

Åsa Rosenberg, Kulturfondens ombudsman i Åboland, hoppas att den nya bidragsformen triggar nya idéer, samarbeten mellan aktörer och också nya tankesätt som på sikt kan bidra till nya strukturer.

– Vi är glada över att både kulturproducenter och vårdinrättningar vill att kultur ska vara en del av äldre personers vardag. Hittills har våra bidrag gått främst till kulturbesök vid äldreboenden och servicehem, men nu hoppas vi att kulturupplevelserna når också dem som bor hemma. Vår målgrupp är alla äldre som har svårt att ta del av det ordinarie kulturutbudet, säger Åsa Rosenberg.

Rosenberg och Karlsson hoppas att de i ansökningarna får se många projekt som är nyskapande och på sikt tryggar det kulturella utbudet för äldre.

– Men visst stöder vi också mera traditionella kulturbesök, säger Åsa Rosenberg.

Den 1-15 maj kan registrerade organisationer med verksamhet i Åboland lämna in en ansökan. De sökandes verksamhetsområde kan vara kultur, social- och hälsovård, utbildning eller något annat relevant. Alla ansökningar riktas görs i Svenska kulturfondens ansökningssystem och beslut om utdelningen tas i början av juni.

***

Pressmeddelande, den 8 april 2021

Noggrannare information:

Åsa Rosenberg (kommentarer och frågor)
ombudsman, Åboland, Svenska kulturfonden
0500 744 477
asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi

Henrik Karlsson (kommentarer)
vd, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr
050 511 9496
henrik.karlsson(at)eschner.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef, Svenska kulturfonden
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Rekreation för äldre i Åboland för 200 000 euro

Bild: Nina Ahtola