Tillbaka
8.4.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Två miljoner euro till nytt arkitektur- och designmuseum

Kulturfonden har beviljat Helsingfors stad ett villkorligt bidrag på 2 miljoner euro för ett nytt arkitektur- och designmuseum. Målet är världens bästa arkitektur- och designmuseum; ett museum som är användarinriktat, tillgängligt och ambitiöst experimenterande.

Kulturfondens finansieringsbeslut på två miljoner euro har fyra villkor som ska uppfyllas innan bidraget utbetalas. Bland annat måste museet få en klart tvåspråkig identitet där båda nationalspråken syns jämbördigt i till exempel kommunikation och skyltning. Dessutom måste museets permanenta innehåll bli huvudsakligen nordiskt och museets ambition ”internationell toppnivå” måste uppfyllas.

Det planerade museet har en bred finansieringsbas. Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto och Kulturfonden står sammanlagt för minst 24 miljoner euro. Erkko-stiftelsens donation på 20 miljoner euro är Finlands genom tiderna största enskilda donation till kultur.

Två miljoner euro till nytt arkitektur- och designmuseum

Bild: Terhi Kuusisto, Helsingfors stad