Tillbaka
26.10.20   (Redigerad 2.11.20)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nyheter för dig som söker forskningsfinansiering från Kulturfonden

Är du forskare? Ska du ansöka om bidrag från Kulturfonden i november? Då ska du använda den nya ansökningsblanketten för vetenskaplig forskning.

Från och med november 2020 finns en egen blankett för ansökningar som handlar om bidrag för vetenskaplig forskning: November – Samfund/Vetenskaplig forskning

Den nya blanketten ger oss möjlighet att ställa frågor som specifikt gäller forskning. Då blir det också enklare för våra sakkunniga inom de olika forskningsområdena att utvärdera ansökningarna.

När du fyller i blanketten ska du vara inloggad via ett konto som är registrerat av den organisation där du bedriver din forskning. Organisationen kan till exempel vara en universitetsinstitution eller ett forskningsinstitut. Du kan inte ansöka om bidrag för vetenskaplig forskning som enskild person eller arbetsgrupp eftersom vi inte kan betala ut sådana bidrag till privata bankkonton.

Här kan du se en instruktionsvideo om hur du fyller i ansökningsblanketten.

Datalagret för forskningsinformation

Kulturfonden är med i Datalagret för forskningsinformation som drivs av undervisnings- och kulturministeriet.

Det betyder att en del av informationen du angett i ansökningsblanketten automatiskt skickas vidare till datalagret och publiceras på nätet om du får ett positivt finansieringsbeslut från oss.

Nu kan du ansöka om resebidrag året runt

Tidigare kunde forskare baka in kostnader för resor till exempelvis vetenskapliga konferenser i sin novemberansökan. Nu vill vi att du istället ansöker om resebidrag genom bidragsformen Fortbildningsstipendier – utbildning, som har fri ansökningstid.

Om ni är en grupp forskare som ska resa tillsammans kan ni också lämna in en gemensam ansökan genom bidragsformen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn. Också den har fri ansökningstid. Läs mer om Studieresor i grupp.

Vi beviljar också bidrag för naturvetenskaplig forskning

När det gäller humaniora, pedagogik, samhällsvetenskap och ekonomi kan vi bevilja finansiering för forskning som innehållsmässigt har anknytning till det svenska i Finland.

Bidrag för naturvetenskaplig forskning delas ut ur olika specialfonder med egna kriterier. Här kan du läsa mer om våra bidrag för naturvetenskaplig forskning.

Du behöver inte själv veta ur vilken specialfond du ansöker om bidrag – Kulturfondens ombudsmän riktar din ansökan till en lämplig specialfond.

Nyheter för dig som söker forskningsfinansiering från Kulturfonden

Från och med november 2020 finns en egen blankett för alla ansökningar som handlar om bidrag för vetenskaplig forskning: November - Samfund/Vetenskaplig forskning.