Tillbaka
28.10.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Stipendier för svenskspråkig läromedelsproduktion – allt mer blir digitalt

Bild: Amanda Grönroos

De finlandssvenska fondernas läromedelsgrupp delar i år ut 66 stipendier till författare, översättare och sakgranskare av läromedel. De digitala läromedlen ökar märkbart.

Läromedelsgruppen består sedan tio år av Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

Fonderna öronmärker sammanlagt närmare 200 000 euro årligen för produktionen av svenskspråkiga läromedel för grundläggande utbildningen och andra stadiet i Finland.

– Förutom traditionella läromedel handlar en del av ansökningarna om olika tilläggsmaterial och digitala hjälpmedel, till exempel länksamlingar eller undervisningsfilmer, som kan användas av både lärare och elever, säger Åsa Rosenberg, ordförande för Läromedelsgruppen och ombudsman på Svenska kulturfonden.

– Gymnasiets läroplan förnyas 2021 och till årets sista omgång i oktober tog vi ställning till något fler ansökningar för gymnasieläromedel än tidigare. Många ansökningar handlar om översättningar från finska läromedel till svenska, men även nyproduktioner förekommer. Vi utgår från att vi nästa år får betydligt fler ansökningar för gymnasieläromedel – många av dem digitala, säger Niklas Wahlström, sekreterare för Läromedelsgruppen och sektorsansvarig för utbildning på SFV.

Ansökan året om

Ansökningstiden pågår hela året och gruppen beviljar stipendier i tre omgångar. För att ett stipendium ska kunna beviljas måste författaren, översättaren eller sakgranskaren först ingå ett avtal med ett förlag. Om författaren ger ut läromedlet på eget förlag krävs en rekommendation av en person eller organisation som är väl insatt i ämnet.

Läromedelsgruppens syfte är att stödja produktionen av finlandssvenska läromedel och att arbeta för att eleverna i de svenskspråkiga skolorna i Finland ska kunna använda sig av högklassiga läromedel.

År 2020 delades sammanlagt 193 141 euro ut som stipendier.

Hela listan på beviljade läromedelsstipendier 2020 finns här.

***

Pressmeddelande
Helsingfors den 28 oktober 2020

Föreningen Konstsamfundet
Lisi Wahls stiftelse för studieunderstö
Svenska folkskolans vänner
Svenska kulturfonden

Noggrannare information:

Åsa Rosenberg
ombudsman
Svenska kulturfonden
0500 744 477
asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi

Niklas Wahlström
sektorsansvarig för utbildning
Svenska folkskolans vänner
050 548 2100
niklas.wahlstrom(at)sfv.fi

Stipendier för svenskspråkig läromedelsproduktion – allt mer blir digitalt