Tillbaka
12.10.23   |   Nyheter

Sista chansen att söka SKAPA-bidrag

Snart tar vi för andra och sista gången emot ansökningar om SKAPA-bidrag. Under oktobers två sista hela veckor kan ni söka om bidrag för att göra konstundervisningen mera tillgänglig och jämlik för barn och unga.

16.10-29.10.2023 välkomnar vi ansökningar för både nya projekt och för projekt som redan kommit igång och söker fortsatt finansiering.

Genom vårt strategiska SKAPA-program vill vi att fler får delta i konstundervisning på svenska i Finland. Konstundervisning gör att vi mår bättre. Den stärker barns och ungas självkänsla, välmående, empati, identitet och kreativitet. Sedan hösten 2022 riktar vi totalt 6 miljoner till konstundervisning. I höstens omgång finns ungefär 4 miljoner euro att söka.

Ett projekt kan maximalt beviljas 350 000 euro. Notera att ni som i fjol fått finansiering för ett pilotprojekt inom SKAPA bör räkna med det beloppet i den totala summan då ni lämnar in er ansökan i oktober. Ni behöver inte ha egen eller övrig finansiering för att kunna söka, men det ses som ett plus. 

Trots att år 2023 är sista gången ni kan ansöka om SKAPA-bidrag så finns det ingen maxlängd på hur länge ett SKAPA-projekt kan hålla på. 

Vem kan söka?

Precis som förra hösten är de som kan söka kommuner, samkommuner och andra kommunala samarbetsorganisationer samt högskolor, universitet och fortbildningsarrangörer som utbildar och fortbildar pedagoger inom konstämnen.

Årets ansökningsblankett är den samma som förra året, men notera att de projekt som fick finansiering i fjol ska redogöra för vad de åstadkommit under den första fasen.

Missa inte våra tips

SKAPA-ansökan är omfattande och kräver en hel del förberedelser. För att underlätta har vi samlat alla källor ni kan ha nytta av på ett och samma ställe. Här hittar ni material från tidigare SKAPA-seminarier, artiklar, utredningar, idébanken samt olika webbsidor med relevant information.

Vill ni bolla idéer med och få tips av ett SKAPA-projekt som redan kommit igång? Vår ombudsman Katarina von Numers-Ekman kan hjälpa er att komma i kontakt med rätt personer. Katarinas kontaktuppgifter hittar ni längst ner i mejlet.

Vi kräver att SKAPA-projekten ska utvärderas externt. Vid behov tipsar vi gärna om utvärderare som projekten kan kontakta.

Vi uppmuntrar våra sökande att inleda projektplaneringen i god tid före ansökningstiden.

Besked om beslut

Sista ansökningsdag är den 29 oktober. När ansökan stängt läser och kommenterar våra ombudsmän och externa sakkunniga ansökningarna. 

Alla sökande får besked i mitten av december. Beviljade bidrag kan lyftas från och med 1.1.2024.

Om SKAPA

Idag är tillgänglighet och jämlikhet de stora utmaningarna inom konstundervisningen. På många orter undervisas bara ett fåtal konstämnen och många barn och unga får aldrig möjlighet att delta i konstundervisning på sin fritid. Ofta är konstundervisningen inte tillgänglig för dem som skulle behöva den mest. Genom SKAPA vi vill bidra till att fler får delta i konstundervisning på svenska i Finland.

Vi efterlyser strategiska projekt som

  • skapar långsiktiga samarbeten mellan småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, klubbverksamhet, utbildning på andra stadiet, grundläggande konstundervisning, fri bildning och aktörer inom tredje sektorn. Det här gäller i synnerhet samarbeten som skapar hållbara strukturer för ekonomi, administration, rekrytering och undervisningskvalitet inom konstundervisningen.
  • gör att konstundervisningen når underrepresenterade grupper.
  • breddar utbudet av undervisning i olika konstämnen och ökar det tvärkonstnärliga samarbetet.
  • minskar kommunala och regionala skillnader i utbudet av konstundervisning.
  • skapar tydliga studiestigar inom undervisningen i konstämnen.
  • tryggar behovet av svensktalande behöriga och kompetenta pedagoger för undervisningen i konstämnen.

Noggrannare information:

Katarina von Numers-Ekman
Ombudsman, utbildning
+358 50 360 7436
katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi

Sista chansen att söka SKAPA-bidrag