Tillbaka
24.10.23   (Redigerad 4.12.23)   |   Evenemang

Hur står det till med läsförmågan?

Bild: Amanda Grönroos

Välkommen till en seminariedag med en djupdykning i de svenskspråkiga skolornas resultat i PIRLS-undersökningen 2021. Seminariet arrangeras i samarbete mellan Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Länken till seminariestreamen hittar du nedan.

Delta i seminariestreamen här.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell undersökning som vart femte år mäter läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning bland tioåriga elever. Finland deltog 2021 för tredje gången och vi ville få djupare kunskap om läsningen bland eleverna i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Därför gav vi, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden, Jyväskylä universitet uppdraget att göra en analys av ett större svenskspråkigt sampel. Vi finansierade Kari Nissinens, Marjo Siréns och Kaisa Leinos analys som nu offentliggörs på vårt gemensamma seminarium den 1 december.

Tid: Fredagen den 1 december kl. 10.30-14.00, smoothie från kl. 10
Plats: Epicenter, Mikaelsgatan 9, Helsingfors (ingång i hörnet av Mikaelsgatan och Universitetsgatan)
Språk: Programpunkterna är på svenska och finska
Stream och chatt: https://event.kulturfonden.fi/stream/
Målgrupp: Alla intresserade av bildning, utbildning och undervisning; särskilt

  • lärare, lektorer och rektorer,
  • forskare,
  • läsfrämjande organisationer och personer,
  • bildningschefer och andra utbildningsadministratörer.

Det är gratis att delta i seminariet och vi bjuder på välkomstsmoothie och lunch.

Anmäl dig senast 24.11.2023anmalan.kulturfonden.fi.

Anmäl dig också om du vill följa det streamade seminariet. En vecka före seminariet mejlar vi dig länken och noggrannare info om hur du kommenterar och ställer frågor under sändningen.

Välkommen!

Program

Jens Berg, kommunikationsföretagare, leder programmet under seminariedagen.

10:00
Smoothie

10:30
Välkommen! Hur står det till, Birgitta och Sören?
Birgitta Forsström, vd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne
Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden

10:40
Hur läser fjärdeklassarna i Svenskfinland?
En presentation av resultaten i PIRLS-studien
Kari Nissinen, universitetsforskare, Jyväskylä universitet

11:30
Varför ser det ut så här och vad kan vi göra?
Två scensamtal om resultaten
Ann-Sofie Selin, speciallärare, ordförande, Finnish Reading Association
Mikael Fröjdö, rektor, Zachariasskolan, Nykarleby

Ann-Katrine Risberg, projektforskare, Niilo Mäki-institutet
Chris Silverström, utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering

12:10
Paus

12:20
Vad säger forskningen om hur vi ska hjälpa de svaga läsarna?
Martin Ingvar, professor, Karolinska Institutet

13:00
Deltagarnas reflektioner

13:15
Lunch

14:00
Seminariet avslutas

Noggrannare information om seminariet

Katarina von Numers-Ekman
ombudsman
katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi
tfn 050 360 7436

Mia Smulter
producent
mia.smulter(at)kulturfonden.fi
tfn 0400 774 500

Vi vill erbjuda trygga rum

På vår seminariedag uppmanar vi alla att möta nya teman, ny information och nya människor med öppet sinne. Vi strävar efter att lyssna på varandra, dela med oss av erfarenheter och föra en respektfull dialog.

Om du upplever osakligt bemötande under vårt evenemang ber vi att du berättar om det för oss som arrangerar seminariet; kontakta Katarina eller Mia.

Hur står det till med läsförmågan?