Tillbaka
10.10.23   (Redigerad 19.10.23)   |   Nyheter

Världen på scenen

Visste du att vi också stöder översättningar av manus till svenska? Som en av finansiärerna i projektet Världen på scenen understöder vi både översättning och iscensättning av internationell dramatik för finländska teatrar. Skicka in ansökan i november.

Målet med översättningsprojektet Världen på scenen är att på finländska scener lyfta pjäser från språkområden som ofta hamnar i skymundan. Projektet betonar speciellt dramatik från andra områden än det anglosaxiska.

Teatterin tiedotuskeskus TINFO fungerar som projektledare för Världen på scenen. Projektet har initierats av Suomen Kulttuurirahasto som även finansierar de finskspråkiga översättningarna. Som en del av projektet finansierar vi översättningar av internationella pjäser till svenska för att uppföras i Finland.

– Vi hoppas vi får se en mångfald av utländsk dramatik på våra scener. Vi är glada över att samarbeta med TINFO och Suomen kulttuurirahasto i den här frågan, säger Åsa Juslin, Svenska kulturfondens ledande ombudsman för kultur.

Sök i november

Ifall pjäsen redan är översatt inom ramen för Världen på scenen-projektet är det möjligt att ansöka om bidrag endast för att producera verket och uppföra det.

Vi ger besked till alla sökande i mars-april 2024.

Världen på scenen är ett treårigt projekt som inleddes hösten 2022.

På TINFO:s hemsida kan du läsa mer om Världen på scenen.

Noggrannare information:
Åsa Juslin
Ledande ombudsman, kultur
+358 50 325 0825
asa.juslin(at)kulturfonden.fi

Världen på scenen