Tillbaka
4.4.22   (Redigerad 2.5.22)   |   Nyheter

Dags för renoveringsbidrag

Joel Johansson är Kulturfondens fastighetschef.

Nu i april kan kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska ansöka om bidrag för renovering av föreningshus. Vi beviljar bidrag för både planering av renovering och för renoveringsåtgärder. Läs mer om våra bidrag och vår fastighetschefs bästa tips inför en renovering.

Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidrag

  • för planeringskostnader och
  • för renoveringsåtgärder

Samma förening kan beviljas båda bidragen, men inte samtidigt.

Föreningen måste äga fastigheten eller vara långsiktig hyresgäst – hyresavtalet måste fortsätta vara i kraft minst 15 år då ansökan görs.

Bidrag för konditionsbedömning och planering

Vi beviljar bidrag för en konditionsbedömning av en opartisk och professionell granskare.

Efter konditionsbedömningen kan föreningen beställa en renoveringsplan av byggnadsplanerare. Om konditionsbedömningen redan är gjord kan föreningen gå direkt till det här skedet.

Vi beviljar inte bidrag för redan utförda arbeten.

Läs mer om bidrag för konditionsbedömning och planering.

Bidrag för renoveringsåtgärder

Det här bidraget ska användas för att täcka kostnader för utomstående experter som föreningen anlitar för att göra renoveringen.

Läs mer om bidrag för renoveringsåtgärder.

Joels bästa tips för en lyckad renovering

Vi bad vår fastighetschef Joel Johansson ge sina bästa tips för en lyckad renovering. Här är Joels bästa tips:

  • Satsa på att göra en noggrann planering
  • Kom ihåg att det är mer än okej att ställa krav vid upphandling
  • Gör alltid skriftliga avtal där båda parternas rättigheter och skyldigheter framgår
  • Dokumentera projektet skriftligt – det är nyttigt också i kommande renoveringar 
  • Fotografera, fotografera, fotografera!

Vad gör man om och när det dyker upp överraskningar under renoveringen?

Joels bästa tips är att hålla huvudet kallt.

– Fundera noga på vad ni måste göra och vad som är ”nice to have”. Kom också ihåg att en stress och förändrade behov ofta är orsaken till att projekt går över budget, säger Joel.

Ansök i april och oktober

Båda renoveringsbidragen har ansökningstid årligen i april och oktober.

Frågor?

Kontakta gärna vår fastighetschef Joel Johansson, joel.johansson(at)kulturfonden.fi, för noggrannare information. 

Dags för renoveringsbidrag