Tillbaka
30.3.22   (Redigerad 13.4.22)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Hallå! Hur gick det?

Vårt strategiska program Hallå! är på målrakan. Lyckades vi påverka språkklimatet? Hur lyckades vårt eget arbete med det strategiska programmet? Vi har låtit forskaren Lia Markelin på Tankesmedjan Magma göra en utvärdering.

För många stiftelser är det viktigt att externa utvärderare granskar effekterna av större fondfinansierade projekt. Det blev därför både naturligt och nyttigt att låta en erfaren utvärderare granska Kulturfondens strategiska program för en levande flerspråkighet.

Under drygt tre år satsade vi ungefär sex miljoner euro på projekt inom utbildning, kultur, forskning och föreningsverksamhet. Vi ville att projekten skulle lyckas bra inom sina verksamhetsområden, men vårt övergripande mål var att på sikt förbättra språkklimat i Finland.

Lyckades det här?

Forskaren Lia Markelin på Tankesmedjan Magma har kritiskt granskat både Hallå!-programmets samhälleliga effekter och Kulturfondens processer.

På Hallå-programmets slutseminarium “Målgång & startskott” den 7 april presenterar Lia Markelin sin utvärdering. Du kan redan nu läsa hela utvärderingen här.

Hallå! Hur gick det?