Tillbaka
22.10.21   (Redigerad 11.11.21)   |   Okategoriserade
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Söker du resebidrag inom konst och kultur?

Bild: Pixabay

Vi beviljar resebidrag inom konst och kultur för att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet, nätverk och samarbeten internationellt och inom Finland. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om resebidragen.

Läs mer om våra resebidrag inom konst och kultur.

Vi är flera som åker – kan vi ansöka som arbetsgrupp?

Nej, ni kan inte ansöka om resebidrag som arbetsgrupp. Använd inte heller en medlems personliga användarkonto för att söka ett gemensamt bidrag. Sådana ansökningar får avslag.

Ni har två alternativ:

  1. Ni gör en ansökan i en organisations namn, till exempel en förenings, ELLER
  2. varje deltagare gör en egen ansökan som privatperson.

Om ni arbetar inom den offentliga sektorn eller YLE ska ni alltid ansöka som privatpersoner, inte i organisationens namn.

Kan offentligt anställda söka bidrag?

Anställda inom offentlig verksamhet, till exempel kommunala bibliotek, museer och YLE, ska alltid ansöka om resebidrag som privatpersoner. Gör INTE ansökan i verksamhetens eller arbetsgivarens namn även om ni är fler som reser tillsammans.

Hur stort bidrag kan jag få?

Vi bedömer varje ansökan enskilt, med hänsyn till bland annat resans längd, destinationens tillgänglighet och val av färdmedel.

Vi beaktar att hållbara färdsätt kan innebära extra kostnader.

Nedanstående belopp är riktgivande och avser enskilda sökande.

Exempelbelopp – avstånd från Finland

  • Resor inom Norden: upp till 500 euro per person.
  • Resor till europeiska huvud- och storstäder: upp till 500–700 euro per person.
  • Destinationer utanför Europa: upp till 1 500 euro per person

Exempelbelopp – specifika evenemang och konferenser

  • Biennalen i Venedig – upp till 500 euro
  • Bokmässan i Göteborg – upp till 300 euro

Måste arbetsgivaren också betala?

Om du har ett anställningsförhållande ska din arbetsgivare bidra till kostnaderna för resan, åtminstone genom att reservera arbetstid för resan och betala dagtraktamente.

Om de resandes arbetsgivare, en organisation, ansöker om bidraget ska arbetsgivaren ha en egen andel i budgeten.

Kravet på arbetsgivarens andel gäller inte frilansare och fria konstnärer.

Vad kan jag söka bidraget för?

Resebidraget är för korta vistelser med fortbildande eller nätverksskapande syfte. Vi beviljar inte bidraget för längre vistelser med huvudsakliga syftet att utföra egna projekt som produktioner eller turnéer.

Vi kan godkänna korta vistelser med egna produktioner (enstaka föreställningar, uppträdanden) eller deltagande vid egen vernissage. Kontakta oss gärna om du är osäker.

I november kan du söka bidrag för turnéer och resor i anslutning till egna produktioner och utställningar. Vi tar också emot ansökningar om turnébidrag i april. 

Kan jag söka för kurser i Complete Vocal Technique i Köpenhamn?

Vi beviljar inte bidrag för kurser vid CVI i Köpenhamn, vare sig för lärarcertificering eller några andra kurser.

Kan vi söka bidrag för en utländsk konstnär som kommer till Finland?

Nej, bidraget gäller enbart finländska konstnärers resor. Du som ska resa måste dessutom alltid söka bidraget själv.

Hur ofta kan jag få ett resebidrag?

Vi kan bevilja högst ett bidrag per person och år (12 månader mellan resorna).

Söker du resebidrag inom konst och kultur?