Tillbaka
20.10.21   (Redigerad 11.2.22)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Forskare på Orion med PoCoDo-stipendium

Marie Nyman utvecklar ett läkemedel som används i cancerbehandling. Marie är forskare och sedan augusti 2021 är hon Kulturfondens PoDoCo-stipendiat hos Orion i Åbo.  

PoDoCo (PostDocs in Companies) är ett program som finansierar samarbetsprojekt mellan företag och forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen. Målet är att sammanföra forskare och företag som fungerar inom samma bransch.

För Marie är PoDoCo-perioden på Orion den första kontakten med ett företag. Efter att ha studerat cellbiologi vid Åbo Akademi, doktorerat vid Åbo Universitet och jobbat som post doc-forskare i två år bestämde hon sig för att ansöka om ett PoDoCo-stipendium.

– Det kändes som ett naturligt nästa steg i min karriär. Det är spännande att pröva på något nytt och min erfarenhet här är riktigt positiv, säger Marie.

Börja i tid och var modig

Maries bästa tips till andra forskare är att modigt ta kontakt med intressanta företag.

– Om du har en specialkunskap som du vet att gagnar ett företag, erbjud själv ett samarbete och berätta vad du kan bidra med, säger Marie.

Ett annat gott tips är att börja i tid. Att göra en forskningsplan och få den godkänd hos ett företag kan ta upp till ett halvt år.

– Själva ansökan är smidig att göra och ansökningsblanketterna är tydliga. Orion hade tidigare haft flera PoDoCo-stipendiat och det underlättade processen, säger Nyman.

Stipendium, lön och anställning?

PoDoCo-programmet är tvåårigt. Under det första året får Marie ett PoDoCo-stipendium och under det andra året får forskaren lön från företaget. Ett av programmets mål är att företaget anställer forskaren efter det tvååriga programmet.

– Projektet jag jobbar inom kommer att pågå längre än två år, så jag hoppas på fortsättning hos Orion efter PoDoCo-tiden, säger Marie.

Om PoDoCo

  • PoDoCo-programmet startade 2015 på initiativ av universitet, industri och stiftelser i Finland. Hittills har över 160 PoDoCo-stipendium beviljats.
  • Programmet har fått positiv respons av såväl doktorer som företag; i de flesta fall har doktorerna senare anställts av de företag de samarbetat med.
  • De elva stiftelser som deltar i PoDoCo satsar sammanlagt nästan en miljon euro per år på projektet.
  • PoDoCo-stipendiet är 30 000 euro per år från och med 2021
  • Höstens ansökningstid pågår till den 31 oktober 2021. På våren är ansökan öppen 15.3–30.4.2022.
  • Mer information om PoDoCo och ansökningstiden finns på webbplatsen: www.podoco.fi

Text: Annika Rönnblad

Forskare på Orion med PoCoDo-stipendium

Marie Nyman är PoDoCo-stipendiat på Orion i Åbo.