Tillbaka
27.8.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Skärgårdsbor i Nyland och jordbrukare i Västnyland, se hit!

Är du verksam i den nyländska skärgården eller inom jordbruket i Västnyland? Ansök om bidrag i september.

I september tar vi emot ansökningar om bidrag från två nyländska specialfonder:

  • Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond och
  • Henrik Nysténs testamentsfond.

Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård.

Ur fonden kan vi bevilja bidrag till

  • personer som har svenska som modersmål, är bosatta i den nyländska skärgården, ägnar skyddet av den känsliga skärgårdsmiljön särskild omsorg och vårdar sig om skärgårdens traditionella näringar.
  • personer och samfund som verkar till förmån för den nyländska skärgårdens miljö eller främjar möjligheterna att bygga och bo i en levande nyländsk skärgård.

Du ansöker om bidrag i september. Det är Kulturfondens styrelse som fattar beslut om bidrag på basis av ett beslutsförslag av styrelsen för Gestrinska skärgårdsfonden. Du som ansökt om bidrag får besked i december 2021 och kan lyfta ditt bidrag i januari 2022.

Läs mer om den Gestrinska skärgårdsfonden.

Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland.

Bidrag ges till:

  • organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland.
  • västnyländska ungdomar som studerar för en framtida verksamhet inom jordbruket i västra Nyland.

Du ansöker om bidrag i september. Det är Kulturfondens styrelse som fattar beslut om bidrag. Du som ansökt om bidrag får besked i december 2021 och kan lyfta ditt bidrag i januari 2022.

Läs mer om Henrik Nysténs testamentsfond.

Har du frågor?

Om du har frågor kan du kontakta matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi. Matts Blomqvist är Kulturfondens ombudsman i Nyland.

Skärgårdsbor i Nyland och jordbrukare i Västnyland, se hit!

I september tar vi emot ansökningar till Henrik Nysténs testamentsfond. Bild: Pixabay