Tillbaka
2.9.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Krisjouren för unga får Fredrika Runeberg-stipendiet

Krisjouren för unga vid HelsingforsMission får Fredrika Runeberg-stipendiet. På bild krisarbetaren Charlotte Wieliczko och verksamhetsledare Tuula Colliander. Bild: Tage Rönnqvist/Svenska kulturfonden

Kriser gör många problem ännu svårare. Krisjouren för unga vid HelsingforsMission motverkar känslan av ensamhet och bekämpar utsatthet och illamående bland unga och unga vuxna. Nu får Krisjouren Fredrika Runeberg-stipendiet på 10 000 euro.

Under pandemin upplever unga mera ensamhet, mera utmaningar i studierna och mera problem i sina personrelationer. Många behöver hjälp och stöd och i synnerhet unga kvinnor mår allt sämre. Det här visar flera utredningar och det här märker också krisarbetarna vid Krisjouren för unga vid HelsingforsMission.

– Unga söker sig till oss för att de känner ångest, nedstämdhet, överväldigande krav på sig själva och för att de upplever problem i sina relationer. Det är tungt att vara avstängd från det som är viktigt under ungdomstiden – umgänge med vänner, studieliv eller skolvardag och förenings- och hobbyverksamhet, säger krisarbetaren Charlotte Wieliczko.

Krisjouren vid HelsingforsMission arbetar för ungdomar och unga vuxnas välmående och för att förebygga ensamhet. Krisjouren erbjuder samtalsstöd, både enskilda stödsamtal och samtalsgrupper, och kontakt med stödpersoner. Nyligen har också ett självhjälpsmaterial med fokus på självmedkänsla utkommit på svenska och ”Jag räcker till” -grupper ordnas på svenska.

– Det viktigaste är att vårt stöd alltid har låg tröskel. Det ska vara lätt att kontakta oss och kommunicera med oss. Det är enkelt att kontakta oss via vår webbplats, och nu under pandemin blev vår samtalshjälp, både våra stödgrupper och alla enskilda stödsamtal, digitala. Småningom återgår vi till att också erbjuda hjälp fysiskt på plats, men de digitala tjänsterna har kommit för att stanna, säger Charlotte Wieliczko.

Krisjouren har tidigare fungerat huvudsakligen i huvudstadsregionen, men under hösten blir det möjligt för unga svenskspråkiga i hela Finland att vända sig till Krisjouren för att få samtalshjälp på distans.

– Vi har goda erfarenheter av krishjälpen på distans under coronapandemin och det känns bra att nu erbjuda samtalsstöd på distans för alla unga svenskspråkiga oberoende av deras hemort. Det är viktigt att alla får hjälp vid rätt tid och på sitt eget modersmål. Om man inte får prata om svåra saker på sitt modersmål kan bara det vara en orsak att känna sig ensam, säger Tuula Colliander som är verksamhetsledare för HelsingforsMission.

Se vår video med HelsingforsMission

Om HelsingforsMission

Läs mera på organisationens webbplats.

Stipendiekommittén konstaterar i sin motivering bland annat att:

[…]
Då vi lever i en ny slags vardag, då trygga platser att vistas på hållits stängda, då sociala kontakter begränsats och då framtiden känns osäker kan samtalsstöd och gemenskap minska och förebygga risken för ensamhet, illamående och utsatthet. Det är viktigt att sådan verksamhet erbjuds med låg tröskel, tillit och förtrolighet och på det egna modersmålet. […]

Krisjouren för unga vid HelsingforsMission gör en värdefull samhällsmoderlig insats genom att hjälpa unga, motverka känslan av ensamhet och bekämpa utsatthet och illamående. Barn, unga och unga vuxna får konfidentiellt tala om det som är viktigt för just dem och de får hjälp och redskap för att öka sitt välmående. Verksamheten är alltid värdefull, inte minst i ljuset av pandemin.

Om Fredrika Runeberg-stipendiet

Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Samtiden kände ändå Fredrika Runeberg främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru och som en gästfri värdinna.

Fredrika Runeberg-stipendiet delas varje år ut på Fredrikas födelsedag den 2 september. Stipendiet går till förtjänta personer som arbetar i hennes anda. Stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté. Också i år hade allmänheten möjlighet att lämna in förslag till stipendiekommittén.

I kommittén finns representanter för:

Fredrika Runebergs stipendiefond grundades 1986 på initiativ av fil.dr. Karin Allardt-Ekelund.

På grund av det osäkra coronaläget ordnar vi tyvärr inte den traditionella utdelningsfesten i Runebergshemmet i Borgå.

***

Pressmeddelande
Svenska kulturfonden, Finlands svenska Marthaförbund, Svenska Kvinnoförbundet, Svenska folkskolans vänner

Noggrannare information

Charlotte Wieliczko (intervjuer)
Krisarbetare, Krisjouren för unga, HelsingforsMission
charlotte.wieliczko(at)helsinkimissio.fi
044 765 4487

Martina Landén-Westerholm (bilder och övriga förfrågningar)
Kommunikationschef, Svenska kulturfonden
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817


Krisjouren för unga får Fredrika Runeberg-stipendiet