Tillbaka
11.3.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Studerar du ett museiämne?

Visste du att du kan ansöka om stipendium för lokalhistorisk praktik? Kulturfonden beviljar stipendium för praktik på 1–3 månader. Ansökan är öppen hela året.

Du kan ansöka om stipendium om du:

  • har svenska som modersmål eller studiespråk och
  • studerar vid en högskola eller ett universitet.

Din praktikplats ska vara ett mindre museum eller en svenskspråkig hembygdsrörelse i Finland.

Stipendiet kan användas om du som praktikant jobbar med:
• katalogisering i elektroniskt samlingsförvaltningssystem
• digitalisering av samlingar
• kommunikation (i första hand webbsidor, sociala medier)

Stipendiet får inte användas för annat museiarbete, till exempel:

  • öppethållning,
  • butiksarbete eller
  • guidning.

Stipendiet är 1500 euro per månad. Du kan beviljas stipendium högst fyra gånger (totalt 12 månader).

Du kan ansöka om praktikstipendium när som helst under året. Du får besked om beslut inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i din sökandeprofil.

Lokalhistorisk praktik ersätter vårt tidigare bidrag kulturarvspraktik.  

Läs mer om lokalhistorisk praktik.

Studerar du ett museiämne?

Bild: Pixabay