Tillbaka
10.3.21   (Redigerad 30.3.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vill du göra praktik utomlands?

Nu söker vi en praktikant till bland annat Köpenhamn. Bild: Pixabay

Är du i slutskedet av dina studier? Nu erbjuder vi elva praktikplatser utomlands. Ansökan är öppen 15-31.3.2021. 

Du kan ansöka om praktikplatserna om du:

  • är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,
  • har svenska som modersmål eller studiespråk och
  • är i slutskedet av dina högskole- eller universitetsstudier.

Vi erbjuder elva praktikplatser utomlands. Nio av praktikplatserna erbjuds i samarbete med Finlands vetenskaps- och kulturinstitut. Praktikperioderna inleds i augusti eller september 2021. Lämna in din ansökan på vår webbplats senast den 31 mars 2021

Våren 2021 kan du söka följande praktikplatser:

Så här ansöker du om praktikplats

Praktikplatserna har olika inriktning. Bekanta dig med de olika praktikplatserna innan du lämnar in din ansökan.

Du gör din ansökan elektroniskt i Kulturfondens ansökningssystem. Du kan ansöka om högst två praktikplatser – gör i så fall två separata ansökningar. Skriv din ansökan på svenska. 

Läs mer och gör din ansökan här.

Nästa gång öppnar vi ansökan i september 2021.

Så här påverkar coronakrisen

I början av coronakrisen våren 2020 tog vi beslutet att inte ta emot ansökningar om praktikplatserna. Nu tar vi emot ansökningar, men är fortsättningsvis noggranna med rådande restriktioner och anpassar praktikprogrammet enligt läget.

Har du frågor?

Noggrannare information om praktikplatserna vid kultur- och vetenskapsinstituten:

Alexandra Enberg
praktikkoordinator, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut
alexandra.enberg(at)instituutit.fi
tfn 050 521 3457

Noggrannare information om praktikplatserna vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom:

Matts Blomqvist
ombudsman, Svenska kulturfonden
matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi
tfn 050 592 3795

Vill du göra praktik utomlands?