Tillbaka
21.8.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Milstolparna i Kulturfondens filmstöd

Ansök om bidrag till film- och medieproduktion i september. Bild: Pixabay

Syftet med bidragen till film- och medieproduktion är både att stödja finlandssvenska filmskapare och att öka antalet produktioner som utspelar sig på svenska i Finland. Sedan millennieskiftet har över 20 miljoner euro beviljats, cirka 1 miljon euro per år.

Förutom bidrag till produktioner har också totalt 25 arbetsstipendier beviljats till producenter, regissörer och manusförfattare. Här är milstolparna för hur bidragsformen har vuxit fram vid Svenska kulturfonden.

1976

I en intern utredning konstateras att »den finlandssvenska filmen i dag är en utopi« men att ett stöd till branschen ändå skulle vara »att ta sig vatten över huvudet«. Trots detta håller intresset för det föränderliga mediefältet i sig inom Kulturfonden under hela 1980- och 1990-talen.

1997

Inom ramen för fondens så kallade Framtidsprojekt beviljas de två första bidragen till film och media: distributionsstöd för den finlandssvenska långfilmen Underbara kvinnor vid vatten och ett bidrag till marknadsföringen av den nya ungdomsradiokanalen Radio Extrem.

1999

En filmpolitisk arbetsgrupp tillsätts. Gruppens rekommendationer utmynnar i att Kulturfonden åren 2001–2006 är en av finansiärerna för Pro Film. Man fortsätter att bevilja bidrag för manusarbete, utveckling och produktion av finlandssvenska långfilmer och tv-produktioner.

2014

I samarbete med Svenska Yle och Finlands filmstiftelse arrangeras den första tävlingen för ny finlandssvensk kortfilm. (Tävlingen har sedan dess ordnats tre gånger.)

2017

Bidrag till olika webbformat och radioprogram breddas till att också omfatta andra format som podcast och webb-tv.

2020

Bidrag till produktioner börjar beviljas i samarbete med Konstsamfundet.

Ansök om bidrag för film- och medieproduktion i september

Sedan februari 2020 beviljar vi bidrag tillsammans med Konstsamfundet. Här kan du läsa om hur du ansöker om bidrag för film- och medieproduktion.

Texten publicerades i Kulturfondens årsbok 2019 . Du kan bläddra i årsboken här.

Text Anna Wilhelmson

Milstolparna i Kulturfondens filmstöd