Tillbaka
19.2.20   (Redigerad 2.3.20)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

1,5 miljoner till film- och medieproduktion – ansök nu

Foto: Fotofabriken

Nu kan du söka bidrag för film- och medieproduktioner! Från och med 1 februari 2020 söker du bidrag från både Kulturfonden och Konstsamfundet med en och samma ansökan. Ansökan gör du i Konstsamfundets ansökningssystem. Tillsammans fördelar vi i år 1,5 miljoner euro.

Kulturfonden har under de senaste åren beviljat cirka en miljon euro per år till finlandssvenska långfilms-, tv- och andra medieproduktioner. Vi fortsätter vår satsning, men nu i samarbete med Föreningen Konstsamfundet som också hittills beviljat liknande produktionsbidrag. Från och med februari koordinerar vi både vår utdelning och behandling av ansökningar.

Ansök via Konstsamfundet

Samarbetet innebär att alla ansökningar om bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd behandlas gemensamt. Du som sökande behöver inte längre göra två skilda ansökningar – du ansöker samtidigt om bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden.

Alla ansökningar görs i Konstsamfundets ansökningssystem på adressen https://konstsamfundet.rimbert.fi/.

Du kan alltså inte längre söka bidrag för film- och medieproduktion i Kulturfondens ansökningssystem.

Har du redan tidigare beviljats bidrag eller ska du redovisa ditt bidrag, läs mera nedan.

Ansök i februari och september

Har kriterierna för att bevilja bidrag ändrats?
Nej. Vi vill fortsättningsvis stödja produktioner och innehåll av hög kvalitet och med relevans för det svenska i Finland.

Hur och när ansöker jag?
Ansökningstiden är februari och september varje år. Alla ansökningar görs i Konstsamfundets ansökningssystem från och med 1.2.2020. Vi återkommer med mera information om ansökan och kriterier i slutet av januari.

Hur behandlas ansökan?
En extern sakkunniggrupp bedömer varje ansökan tillsammans med tjänstemän från båda fonderna. Konstsamfundets styrelse fattar beslut om bidragen två gånger per år.

Du har beviljats ett bidrag för film- och medieproduktion av Kulturfonden men inte lyft eller redovisat det

Jag har fått bidrag för film- och medieproduktion men ännu inte lyft det – hur ska jag göra?
Det går bra att anhålla om utbetalning precis som vanligt. Du gör det genom att logga in i Kulturfondens ansökningssystem och följa anvisningarna. Kontakta kansliet(at)kulturfonden.fi om du har frågor om utbetalning.

Hur ska jag redovisa bidrag jag tidigare har beviljats av Kulturfonden för film- och medieproduktion?
Du gör redovisningen precis som tidigare. Logga in i Kulturfondens ansökningssystem och välj ”Slutrapport” intill det aktuella bidraget. Alla bidrag ska redovisas inom 12 månader från att de betalats ut, om inte annat har avtalats särskilt.

Frågor?

Mer information får du av ombudsman Anna Wilhelmson, anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi. 

1,5 miljoner till film- och medieproduktion – ansök nu