Tillbaka
25.8.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Coronakrisen ska inte stoppa utvecklingen

Kulturfondens förtroendevalda är samlade till virtuella idédagar den 25 och 26 augusti 2020. Idédagarna blir också starten för Mikaela Nylander som i augusti tillträdde som Kulturfondens första kvinnliga styrelseordförande. Bild: Sfp

Både utbildnings- och kulturfältet tvingas omdefiniera sina verksamhetsformer. Mikaela Nylander, ny ordförande för Svenska kulturfonden, hoppas att svenskspråkiga aktörer och institutioner passar på att se över sina strukturer och styra in på ett mera hållbart spår. Kulturfonden har beredskap att stödja utvecklingsarbetet.

Kulturfondens förtroendevalda är samlade till idédagar den 25 och 26 augusti 2020. Under idédagarna, som på grund av coronaläget hålls virtuellt, dras riktlinjer upp för utdelningen år 2021. Idédagarna blir också starten för Mikaela Nylander som i augusti tillträdde som Kulturfondens första kvinnliga styrelseordförande.

– Många kommuner tvingas nu in i ett riktigt besvärligt ekonomiskt läge. Tyvärr blir det ofta utvecklingsarbetet som kommunerna först ger avkall på. Här tror jag att Kulturfonden kan spela en viktig roll under det kommande året. Kulturfonden kan inte ta ansvar för kommunernas lagstadgade uppgifter, som att finansiera skolor och daghem, men att stödja innovationer och utvecklingsprojekt är en viktig del av fondens verksamhet, säger Mikaela Nylander.

Mikaela Nylander betonar att också forskningen och hela universitets- och högskolesektorn spelar en viktig roll då samhället står inför en stor omorientering.  

Också Mikael Svarvar, som från och med början av augusti är Kulturfondens nya delegationsordförande, är oroad över hur coronakrisen fortsättningsvis påverkar kulturfältet.

 – Kulturfondens roll blir extra viktig då läget är osäkert. Vi måste ha en riktigt bra dialog med kulturfältet och vara beredda att agera snabbt. Jag ser gärna att vi inom Kulturfonden är extra modiga just nu och vågar satsa pengar på också långsiktiga projekt som ger kulturarbetarna tid för mognad, säger Mikael Svarvar.

Strategier och miljoner

Under idédagarna får de förtroendevalda också ett förhandsbesked av fondens ägare och förvaltare, Svenska Litteratursällskapet och vd Dag Wallgren, om avkastningen som ställs till Kulturfondens förfogande under nästa år. Avkastningen har ökat rejält under de senaste åren. Ifjol fick Kulturfonden 40 miljoner till sitt förfogande. 

Om Mikaela Nylander

Mikaela Nylander var åren 2003-2019 riksdagsledamot för Svenska folkpartiet och medlem i riksdagens kulturutskott. Hon leder Borgå stadsfullmäktige och är ordförande för bland annat Svenska hörselförbundet och Nylands fiskarförbund. Nylander är också medlem av Yles förvaltningsråd och Kommunförbundets styrelse. Hon har tidigare varit medlem i Nationalgalleriets delegation, medlem i Utbildningsstyrelsens direktion, ordförande för Sydkustens landskapsförbund och ordförande för Sfp:s utbildningspolitiska utskott. Nylander är född 1970 och bor med sin familj i Borgå.  

Om Mikael Svarvar

Mikael Svarvar är frilansande musiker. Han är sångare och pianist, har uppdrag som kapellmästare och både skriver och arrangerar musik i ett brett musikaliskt spektrum. Svarvar är också lektor i musik vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Han är 46 år och bor i Larsmo.

Om Kulturfondens förtroendevalda

Enligt Svenska kulturfondens stadgar utser Svenska folkpartiets styrelse fondens förtroendevalda – också styrelseordförande och delegationsordförande. Båda ordförandena väljs för en period på tre år och de kan återväljas en gång.

Svenska kulturfondens styrelse, som består av en ordförande, åtta medlemmar och tre ersättare, tar de slutgiltiga besluten om alla bidrag. Också ersättarna deltar aktivt i styrelsearbetet.

Delegationen är Kulturfondens rådgivande organ som bistår med sakkunskap i kultur- och utbildningsfrågor.

Ansökningar med stark regional förankring behandlas i någon av de tre regionala direktionerna – Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska kulturfond eller Österbottens svenska kulturfond. I den åboländska direktionen är Johanna Wassholm ny medlem. I den österbottniska direktionen är Mikael Svarvar och Magdalena Udd nya medlemmar.

Kulturfonden engagerar också ett fyrtiotal externa sakkunniga inom olika verksamhetsområden och genrer. Så här garanterar fonden en professionell grund för styrelsens beslut.

Kulturfondens förtroendevalda ska vara väl förtrogna med samhällsfrågor, utbildnings- och kulturfältet, organisationer och regionerna i Svenskfinland. Målsättningen är att olika områden inom utbildnings- och kulturlivet och olika delar av Svenskfinland är företrädda. Också köns- och åldersfördelningen ska vara jämn.

Kulturfondens samtliga förtroendevalda presenteras här.

***

Svenska kulturfonden
Pressmeddelande – får fritt publiceras
Helsingfors den 25 augusti 2020

Noggrannare information:

Mikaela Nylander (kommentarer)
styrelseordförande
050 511 3029
mikaela.nylander(at)gmail.com

Mikael Svarvar (kommentarer)
delegationsordförande
040 716 7179
svarvar.music(at)icloud.com

Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Coronakrisen ska inte stoppa utvecklingen