Tillbaka
19.8.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Studiefonden delar ut en miljon euro

Svenska studiefonden delar i år ut en miljon euro i stipendier till studerande. Bild: Pixabay

Svenska studiefonden delar i år ut en miljon euro i stipendier till studerande. Trots coronakrisen går över hälften av bidragen till studier och praktik utomlands.

– Coronakrisen har tvingat hundratals studerande att inhibera sina planer på studier eller praktik utomlands. Vi vill hjälpa de studerande som trots de ändrade planerna har stora omkostnader för en utlandsvistelse de kanske går helt miste om, säger Katja Zevallos, ombudsman på Svenska studiefonden.

Sammanlagt delar Studiefonden i år ut över 800 000 euro till studerande och nästan 160 000 euro till läroinrättningar. Studiefonden har i år beviljat nästan 800 studerande vid högskolor och universitet ett stipendium för utbytesstudier, utlandspraktik och studier i Finland. Totalt fick Studiefonden i år 1051 ansökningar. Det är fler ansökningar än år 2018 och 2019.

Ungefär hälften av bidragen beviljades för utbytesstudier eller utlandspraktik och hälften för studierelaterade kostnader i Finland. I år fick många studerande ändra sina planer på grund av den globala coronakrisen. En del av stipendiemottagarna kunde genomföra sin utlandsvistelse enligt planerna, medan andra fick avbryta eller avboka sin utbytesperiod.

Alla som beviljats bidrag av Studiefonden för studier eller praktik utomlands har möjlighet att vänta med att lyfta sitt stipendium tills situationen med coronapandemin klarnar.

– Några stipendier kommer att bli oanvända, men det är svårt att i det här skedet säga hur många.

Stipendierna för studier eller praktik i Finland är mellan 600 och 1 000 euro, medan beloppen för utbytesstudier är mellan 800 och 2 000 euro beroende på utlandsvistelsens ort och längd.

Nästan 160 000 euro till läroinrättningar

Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor bidrag för utdelning som elevstipendier. I år fick 50 skolor totalt 158 000 euro att dela ut som elevstipendium. Studiefonden fördelar bidragen enligt antalet studerande i varje läroinrättning.

Om Svenska studiefonden

Svenska studiefonden har årligen ansökningstid i februari och beslut om stipendierna tas i maj. De sökande får genast besked om besluten. Läs mera om Studiefondens beviljningskriterier på www.studiefonden.fi.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan:

  • Svenska kulturfonden
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
  • Föreningen Konstsamfundet rf
  • Svenska folkskolans vänner rf
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr

***

Pressmeddelande, Svenska studiefonden
Helsingfors den 19 augusti 2020

Noggrannare information och kommentarer

Katja Zevallos
ombudsman
Svenska studiefonden
kontakt(at)studiefonden.fi

Studiefonden delar ut en miljon euro