Tillbaka
23.3.20   (Redigerad 30.3.20)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden och Konstsamfundet satsar 400 000 euro i ”Kultur under tiden“

Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet har vardera beslutat rikta 200 000 euro till den nya bidragsformen ”Kultur under tiden”. Under våren delas alltså sammanlagt ut 400 000 euro.

Kulturfonden och Konstsamfundet berättade förra veckan att man lanserar en ny bidragsform ”Kultur under tiden” för konstutövare och kulturarbetare som drabbas hårt ekonomiskt av coronakrisen. På fredag eftermiddag drogs noggrannare riktlinjer upp för det nya bidraget. 

– Vi vill tillsammans med Kulturfonden på ett positivt och snabbt sätt bidra till detta akuta behov av stöd. Vi uppskattar att andra aktörer har reagerat på samma sätt, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman.

Ansökan öppnar på tisdag

Ansökan för ”Kultur under tiden” är öppen mellan den 24 mars och 15 april 2020. Alla ansökningar görs i Kulturfondens ansökningssystem.

De som kan söka är frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare. Personer i ordinarie anställningsförhållande kan däremot inte söka bidraget. Inte heller de som får arbetslöshetsersättning eller ersättning under en permitteringsperiod kan få bidrag.

Sökande måste alltså vara en privatperson eller en arbetsgrupp där flera personer samarbetar kring ett projekt. Organisationer – till exempel konstinstitutioner – kan inte söka bidrag.

Nya projekt

Ansökningarna kan handla om projekt som de sökande kan driva eller material som kan produceras under undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin. Till exempel:

  • utvecklingsarbete inom det egna området
  • digital överföring av föreställningar eller konserter
  • övrigt konstnärligt arbete

Bidraget är inte ersättning för utebliven inkomst utan ska ge möjlighet att utnyttja tiden för nya eller kompletterande projekt.

Beslut en gång i veckan

– Trots krissituationen och den tajta tidtabell är vi måna om att ställa krav på kvaliteten på de projekt som vi beviljar bidrag till. Därför har vi engagerat utomstående sakkunniga också i bedömningen av de här projekten, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Efter de sakkunnigas genomgång och ombudsmännens beredning, beslutar Kulturfonden och Konstsamfundet om bidrag en gång i veckan. Alla sökande får besked efterhand då deras ansökan har behandlats.

Ett personligt bidrag kan vara högst 8 000 euro. Arbetsgrupper kan få upp till 15 000 euro.

Bidragen måste användas före utgången av augusti.

Noggrannare instruktioner finns i Kulturfondens ansökningssystem.

Ytterligare 100 000 euro från Kulturfonden till nationellt krispaket

Kulturfonden beslöt på torsdagen att också rikta 100 000 euro till ett krispaket i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet, Suomen Kulttuurirahasto och några andra stora finländska fonder. Krispaketets totala beloppet uppgår till 1,5 miljoner euro.

***

Pressmeddelande
Helsingfors den 23 mars 2020

Texten uppdaterad 30.3.2020 med information om att beslut görs varje vecka och en länk till ansökningssystemet.

Noggrannare information:

Sören Lillkung
vd
040 620 7500
soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

Kulturfonden och Konstsamfundet satsar 400 000 euro i ”Kultur under tiden“