Kultur under tiden

Svenska kulturfondens och Föreningen Konstsamfundets tillfälliga bidragsform för frilansande konstnärer, kulturarbetare och arbetsgrupper som påverkas stort av coronakrisen. Alla ansökningar behandlas av sakkunniga inom konst innan Kulturfondens tjänstemän bereder ansökningarna för beslut. Besluten tas av Kulturfondens vd Sören Lillkung och Konstsamfundets vd Stefan Björkman.

Alla sökande måste ha en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Läs mer om hur Kulturfonden resonerar kring denna fråga här.

Ansökningstiden

24.3 - 15.4 2020.

För vad

För projekt som kan göras eller produceras under de undantagsförhållanden som råder på grund av corona-epidemin. Bidraget är inte avsett som en direkt ersättning för utebliven inkomst utan det ska ge möjlighet att utnyttja tiden för nya eller kompletterande projekt.

Bidrag kan beviljas endast en gång per person, antingen som personligt stipendium eller för en arbetsgrupp.

Kriterier

Bidraget är avsett för frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare. Bidrag kan inte sökas av personer i ordinarie, tillsvidare anställningsförhållande (till exempel anställd vid kulturinstitution) eller personer som när ansökan görs redan får arbetslöshetsersättning. Bidraget kan inte heller sökas som ersättning under permittering.

Alla sökande måste ha en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Läs mer om hur Kulturfonden resonerar kring denna fråga här.

Bidraget kan endast sökas av privatpersoner och arbetsgrupper, inte av organisationer. Om flera personer samarbetar kring ett projekt gör arbetsgruppen en gemensam ansökan.

För vad?
För projekt som kan göras eller produceras under de undantagsförhållanden som råder på grund av corona-epidemin. Bidraget är inte avsett som en direkt ersättning för utebliven inkomst utan det ska ge möjlighet att utnyttja tiden för nya eller kompletterande projekt.

Bidrag kan beviljas endast en gång per person, antingen som personligt stipendium eller som del i arbetsgrupp

Projekttid
Projekttiden är april - augusti 2020. Bidraget ska användas under projekttiden.

Beslutsprocess
Kultur under tiden är ett samarbete mellan Kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.
Alla ansökningar behandlas av sakkunniga inom konst innan Kulturfondens tjänstemän bereder ansökningarna för beslut. Besluten tas av Kulturfondens vd Sören Lillkung och Konstsamfundets vd Stefan Björkman.

Summa

Riktgivande är 2 000 euro/mån för arbetstid under högst tre månader (totalt 6 000) och utöver det eventuella omkostnader.

Maximibeloppet för personligt bidrag inklusive omkostnader är 8 000 euro och maximibeloppet för en arbetsgrupp är 15 000 euro.

Besked om beslut

Besked ges inom april månad.

Redovisning

Redovisning inom 6 mån från utbetalning, senast 1.12 2020.

Obs!

Vänligen observera att tiden för att rekvirera och redovisa bidraget undantagsvis är kortare än vanligt. Alla som beviljats bidrag ska anhålla om utbetalning senast 1.6 2020. Bidragen ska redovisas inom 6 månader från utbetalning, senast 1.12 2020.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi