Tillbaka
25.3.20   (Redigerad 26.3.20)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Fonderna finansierar e-böcker för alla i åk 1-9

Alla elever i årskurserna 1-9 i svenskspråkiga skolor får gratis tillgång till e-biblioteket Ebbans böcker. Erbjudandet gäller läsåret till slut och stöds av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner.

De finlandssvenska fondernas insats riktar sig den här gången till alla elever och lärare som kämpar för att sköta allt skolarbete på distans. Lärarna har i snabb takt byggt upp system för distansundervisning och skapat studiematerial för sina elever. De stängda biblioteken har inte gjort vare sig lärarnas eller elevernas jobb lättare.

Kommunernas och skolornas utgångspunkt är dessutom olika – en del har valt att redan tidigare satsa på digitala plattformar, medan andra har valt andra möjligheter.

Ebban-erbjudandet riktas till alla

Fondernas erbjudande riktar sig till alla svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen, både nya och gamla användare av Ebban.

De skolor som idag inte använder Ebbans tjänster får helt kostnadsfritt ta dem i bruk till och med läsårets slut. Om skolan redan har Ebban-licenser för en del av eleverna, kan skolan nu kostnadsfritt öka antalet licenser så att de omfattar alla elever. De skolor som redan betalt licenser för alla elever får möjlighet till senare kompensation för de licenser som de redan köpt för perioden april-juni.

Skolorna som vill utnyttja erbjudandet ska meddela om sitt intresse senast 24.4.2020. Noggrannare instruktioner finns på webbsidan om.ebban.fi/specialavtal.

Läsambassadörerna är också med

De finlandssvenska läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson sätter nu fokus särskilt på de lärare och elever som använder Ebbans böcker. Läsambassadörerna kommer under de närmaste veckorna att vara tillgängliga via telefon och Whatsapp vid bestämda klockslag alla vardagar. De svarar på frågor, hjälper att hitta lämpliga böcker och skapar uppgifter och pedagogiska material. Noggrannare info publiceras på www.lasambassadoren.fi och på sociala medier.

Fonderna bidrar med drygt 100 000 euro

Om alla skolor antar erbjudandet blir kostnaden för Ebbans extra licenser sammanlagt 103 000 euro. Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse och Svenska folkskolans vänner deltar med 10 000 euro var. Kulturfonden och Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne står för den återstående summan – upp till 36 500 euro vardera. Bidraget utbetalas till Sydkustens landskapsförbund som administrerar det här projektet liksom också läsambassadörsprojektet.

Vad är Ebban?

Ebban är ett elektroniskt bibliotek för svenskspråkig litteratur. Ebban erbjuder avgiftsbelagda licenser för skolor och används på många håll i Svenskfinland. Ebbans personal är stationerad hos Sydkustens landskapsförbund.

Kulturfonden och flera andra finlandssvenska fonder stödde Ebban vid starten. Idag finansierar Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne och Lisi Wahls stiftelse Ebbans verksamhet.

***

Pressmeddelande den 25 mars 2020

Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:
Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Förfrågningar om de enskilda fondernas bidrag riktas direkt till respektive organisation.

Fonderna finansierar e-böcker för alla i åk 1-9

Foto: Ebban.fi