Tillbaka
20.3.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vi delar nu ut nästan 23 miljoner

Svenska kulturfonden delar ut nästan 23 miljoner euro på basis av ansökningarna som lämnades in i november 2019. Det här motsvarar drygt 30 procent av ansökningarnas sammanlagda värde. Av knappt 3 400 ansökningar beviljas cirka 1 750; drygt hälften av de sökande får ett positivt besked.

Alla som sökte bidrag i november har den här veckan fått besked – både de som beviljats bidrag och de som fått avslag på sin ansökan.

På webbsidan https://beviljade.kulturfonden.fi finns alla våra beviljade bidrag. Du kan också sortera bidragsförteckningarna enligt olika parametrar.

En och en halv miljon mer än ifjol

Av hela summan på knappt 23 miljoner går i år ungefär 49 procent till konst och kultur.

Till utbildning går 19 procent av utdelningen i novemberomgången och till forskning och vetenskap 15 procent.

Till förbund, föreningar och medborgaraktiviteter går 17 procent av utdelningen. Den här kategorin kallades tidigare allmän finlandssvensk verksamhet.

I regionerna fördelar Kulturfonden 3,5 miljoner euro av den sammanlagda utdelningen. Nylands svenska kulturfond har fördelat 1,7 miljoner euro, Österbottens svenska kulturfond 1,1 miljoner euro och Åbolands svenska kulturfond drygt 0,7 miljoner euro.

Kulturfondens utdelning på nästan 23 miljoner euro är drygt 1,5 miljoner större än i mars 2019. Då delade Kulturfonden ut sammanlagt 21,6 miljoner euro på basis av ansökningarna som lämnades in i november 2018.

Under det senaste året har Kulturfonden infört nya ansökningstider för flera större bidragsomgångar. Samtidigt har också flera bidrag fått fri ansökningstid och kan nu sökas under hela året, inte endast i november.

77 arbetsstipendier

I år beviljar Kulturfonden sammanlagt 77 arbetsstipendier – 2 treåriga, 5 tvååriga och 68 ettåriga arbetsstipendier för konstnärer inom olika kulturgrenar. Dessutom delas ett treårigt arbetsstipendium för bildkonstnärer i Villa Snäcksund i Ekenäs mellan två bildkonstnärer.

De treåriga arbetsstipendierna är värda 72 000 euro, de tvååriga 48 000 euro, de ettåriga 24 000 euro.  Arbetsstipendiernas sammanlagda summa är drygt 2 miljoner euro.

– Våra arbetsstipendier är populära. I år behandlade vi 427 ansökningar och bara cirka 18 procent får positivt besked av oss, säger Kulturfondens ledande ombudsman för kultur Åsa Juslin.

För att hjälpa sökande förstå bedömningen har Kulturfonden publicerat en webbtext om de vanligaste orsakerna till avslag på ansökan om ett arbetsstipendium.

Välmående och digitalisering

Inom utbildning och forskning är bidragsmottagarnas antal färre, men beloppen i stället ofta större. Bland ansökningarna inom utbildning och forskning fanns några tydliga trender.

– Många sökande vill driva projekt kring barns och ungas välmående – både den psykiska och fysiska hälsan är i fokus. Olika slag av handledning ser vi också att behövs allt mer inom utbildningen. Digitalisering och artificiell intelligens trendar också bland de beviljade bidragen, säger Berndt-Johan Lindström, Kulturfondens ledande ombudsman för utbildning.

Tvärvetenskapligt och genreöverskridande

Då Kulturfondens sakkunniga och förtroendevalda behandlar ansökningarna kan det vara utmanande att avgöra till vilket konst- eller utbildningsområde ett projekt hör.

– Vi får allt fler bidragsansökningar för projekt som är tvärvetenskapliga eller bygger på samarbeten över genregränser. Det här blev tydligt i årets ansökningsomgång. Vi är glada över otippade samarbeten och nya konstformer – just det efterlyste vi inför november – men det ställer också stora krav på behandlingen av ansökningarna, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Kulturfonden har drygt 40 sakkunniga som representerar olika områden inom utbildning, vetenskap, forskning, konst och kultur.

– De tvärvetenskapliga och genreöverskridande projekten har visat att vi måste beakta ännu fler olika kompetenser då vi årligen utser sakkunniga, säger Sören Lillkung.

Påverkar coronakrisen utdelningen?

Trots att coronakrisen innebär ändrade planer för många projekt, ger Kulturfonden besked enligt den behandling som gjorts under december-mars.  

– Vi vet redan nu att det bland våra beviljade bidrag finns projekt som antingen senareläggs eller inte alls blir av på grund av coronapandemin. Trots det osäkra läget, vill vi ge så snabbt besked som möjligt till alla sökande. Många projekt är i startblocken och vi vill ge dem möjlighet att komma igång också i det här svåra läget, säger Sören Lillkung.

Behandlingen av ansökningarna är tidskrävande – tjänstemän, förtroendevalda och sakkunniga har under drygt tre månader gått igenom alla enskilda ansökningar. Att göra en ny genomgång utgående från det rådande läget skulle förhala beskeden med flera veckor.

Alla sökande har fått instruktioner för hur de agerar om deras projekt eller verksamhet påverkas av coronakrisen.

Kulturfonden kommunicerade på tisdagen om en tillfällig bidragsform för professionella konstnärer och kulturarbetare som påverkas stort av coronakrisen. Bidraget planeras i samarbete med Konstsamfundet och lanseras inom kort.

Fortsättning följer

Svenska litteratursällskapet, som äger och förvaltar Kulturfonden, ställde i fjol ungefär 40 miljoner euro till Kulturfondens förfogande. Beloppet estimeras vara ungefär lika stort för år 2020. Förutom de bidrag som nu beviljats fördelar fonden under hela året bidrag med fri ansökningstid och styrelsens strategiska bidrag. Också i september tar Kulturfonden emot ansökningar inom flera olika områden.

***
Pressmeddelande
Fredagen den 20 mars 2020

Närmare information om utdelningen ger

Sören Lillkung (kommentarer)
vd
040 620 7500
soren.lillkung@kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm@kulturfonden.fi

Vi delar nu ut nästan 23 miljoner