Tillbaka
19.3.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Fonderna och ministeriet ger tillsammans 1,5 miljoner euro i krishjälp till kulturfältet

De stora finländska fonderna och stiftelserna, undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Centret för konstfrämjande (Taike) ger snabb krishjälp till professionella konst- och kulturutövare som råkat illa ut på grund av coronaepidemin. Ett stödpaketet på cirka 1,5 miljoner euro delas ut under april via Taike. Kulturfonden och andra fonder och stiftelser beviljar också egna betydande bidrag för samma ändamål.

Det gemensamma stödpaketet blir cirka 1,5 miljoner euro. Ministeriet ger Taike 500 000 euro i tilläggsfinansiering och Taike har redan tidigare meddelat att man riktar cirka 100 000 euro extra till kulturfältet. Följande fonder och stiftelser bidrar nu:
• Suomen Kulttuurirahasto 500 000 euro
• Jane och Aatos Erkkos stiftelse 100 000 euro
• Saastamoisen Säätiö 100 000 euro
• Svenska kulturfonden 100 000 euro
• Jenny ja Antti Wihurin rahasto 100 000 euro

Bidragen kan sökas via Taike från och med början av april och beskeden kommer i slutet av månaden. I första hand beviljas bidrag som korta arbetsstipendier till de frilanskonstnärer vars utkomstmöjligheter har försämrats betydligt på grund av coronaepidemin. Noggrannare kriterier offentliggörs senare. Enligt bedömningen rör det sig om cirka 500 enskilda stipendier.

– Koronaepidemin har långtgående konsekvenser för hela det finländska samhället, men det drabbar kulturfältet särskilt hårt. Vi vill erbjuda hjälp så effektivt och snabbt som möjligt. Stödpaketet ger hjälp under vårens mest akuta situation, men eftersom epidemin påverkar ända in på hösten kommer det att behövas betydligt bredare samhällsinsatser, konstaterar Suomen Kulttuurirahastos styrelseordförande Jari Sokka.

– Att man på ett par dagar lyckats ro i land ett stödpaket på 1,5 miljoner euro visar att man i Finland känner ett stort samhällsansvar och att samarbetet mellan det offentliga och det privata fungerar bra. Jag uppskattar att fonderna och stiftelserna vill sluta upp för de professionella konst- och kulturutövarna i denna tid av kris, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

– Bidragen ger de professionella kulturarbetarna förstahjälpen i en akut situation. Men det behövs många fler insatser för att branschen ska klara sig igenom nödläget. Regeringen har också bland annat fattat beslut om många åtgärder som ska stödja företag och företagare inom de kreativa branscherna. Planeringen av nya insatser fortsätter, konstaterar ministern.

Andra krisinsatser

Utöver den har gemensamma satsningen riktar dessutom Svenska kulturfonden tillsammans med Föreningen Konstsamfundet cirka 400 000 euro på en gemensam tillfällig bidragsform Kultur under tiden. Bidragen är avsedda för konstnärer och kulturarbetare som arbetar på svenska i Finland och som påverkas stort av coronakrisen. Bidrag kan sökas av konstutövare som inte kan förverkliga sina publika projekt enligt planerna, men istället driver annan kvalitativ verksamhet eller nya projekt under coronapausen. Mera information publiceras vecka 13 på www.kulturfonden.fi och www.konstsamfundet.fi.

Utöver sin andel i den gemensamma krisfinansieringen beviljar Kulttuurirahasto under våren genom sina regionala fonder totalt 13 miljoner euro på basis av de ansökningar om bidrag för kultur och forskning som lämnades in i januari. Kulttuurirahastos styrelse har i går dessutom beslutat öka utdelningen med ytterligare en halv miljon i tilläggsbidrag för konstfältet under krisen. Också de regionala fonderna beaktar nu frilansarnas situation. Besked kommer under april-maj och bidragen kan lyftas i slutet av maj.

***

Pressmeddelande 19.3.2020

Noggrannare information:

  • Suomen Kulttuurirahasto, överombudsman Antti Arjava, tfn 050 385 7600
  • Undervisnings- och kulturministeriet, minister Hanna Kosonens specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen, tfn 040 149 2201
  • Undervisnings- och kulturministeriet, överdirektör Riitta Kaivosoja, tfn 040 702 8704
  • Centret för konstfrämjande, direktör Paula Tuovinen, tfn 040 5838 549
  • Jane och Aatos Erkkos stiftelse, ombudsman Marja Leskinen, tfn 040 514 6969
  • Jenny ja Antti Wihurin säätiö, ombudsman Arto Mäenmaa, tfn 050 2536
  • Saastamoisen säätiö, styrelseordförande Petteri Karttunen, tfn 040 5001053
  • Svenska kulturfonden, vd Sören Lillkung, tfn 040 620 7500
Fonderna och ministeriet ger tillsammans 1,5 miljoner euro i krishjälp till kulturfältet