Renoveringsstöd för föreningshus

För föreningar med aktiv kulturverksamhet

Föreningshusen är värdefulla resurser i Svenskfinland. Föreningshusen kan vara med i vårt identitetsbygge. Svenska kulturfonden stöder aktiva svenskspråkiga föreningar som har behov av att rusta upp sina fastigheter.

Vem kan få renoveringsstöd?
Svenskspråkiga föreningar som äger ett eget hus kan få understöd.

Vad skall föreningen göra?
Föreningen sörjer för en väl genomförd konditionsgranskning och detaljerad åtgärdsplan. Planen bör klargöra vilka arbetsmoment som kräver fackmannainsats. Föreningen ordnar finansiering av anskaffningar och investeringar, t.ex. med stöd från Finlands hembygdsförbund, Museiverket och/eller Ely-centralen.

Vilka åtgärder stöds och hur stort är stödet?
Arbetskostnader för att anlita fackmän. Maximalt renoveringsstöd är 10 000 €.

Stödet gäller inte:
Konditionsgranskning, planering, anskaffningar och materialkostnader.

OBS! Bidrag beviljas inte för avslutade projekt.

Ansök här

 

För mera information kontakta:

Matts Blomqvist
Regionombudsman
matts.blomqvist(a)kulturfonden.fi
Tfn +35850-5923795

Bilagor skickas till:
Svenska kulturfonden
Matts Blomqvist
Genvägen 4
10600 EKENÄS