AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
1

Läromedelsstipendier

för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.

För vad

Bidrag kan beviljas för läroplansbaserade läromedel för grundskolan, gymnasiet, den grundläggande yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna.

Kriterier

Ansökan görs av författaren. Ansökan kan göras först efter att avtal ingåtts med ett förlag. Ansökan ska innehålla en klar plan för utgivning och språkgranskning. Ansökan kan lämnas in efter att arbetet inletts men inte efter det att läromedlet är klart. Om författaren ger ut läromedlet på eget förlag krävs en rekommendation av en person eller organisation som är insatt i ämnet.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid. Ansökningarna behandlas fyra gånger per år. Läromedelsgruppens följande möte är 2.3.2017, då ansökningar som lämnats in senast 17.2 behandlas. Vårens andra möte är 16.5. Då behandlas ansökningar som lämnats in senast 5.5.

Besked om beslut

Besked skickas till den e-postadress som finns i ansökan.
För mera information, kontakta:

Veronica Granö-Suomalainen

veronica.grano-suomalainen(at)kulturfonden.fi