AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
1

Språkbad för journalister

för journalister yrkesverksamma på svenska i Finland som vill arbeta 1–3 månader på en tidningsredaktion i Sverige och för journalister yrkesverksamma på svenska i Sverige som vill arbeta på en svensk tidningsredaktion i Finland.

För vad

för att arbeta på en tidningsredaktion i 1–3 månader.

Kriterier

Stipendierna är avsedda för
a) Journalister yrkesverksamma på svenska i Finland. Förutsätter ett avtal med en tidningsredaktion i Sverige
b) Journalister yrkesverksamma på svenska i Sverige. Förutsätter ett avtal med en svensk tidningsredaktion i Finland.
Praktiktiden ska vara minst fyra veckor. Utbyte i båda riktningarna prioriteras. Beviljas i samarbete med Föreningen Konstsamfundet.

Ansökningstiden

1–28.2 och 1–30.9

Summa

Relevanta kostnader enligt budget

Besked om beslut

april och november

Redovisningen

Redovisningen inlämnas elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Annika Pråhl

annika.prahl(at)kulturfonden.fi