Kultur på eftis

Svenska kulturfondens fortlöpande stödordning Kultur på eftis riktar sig till alla svenskspråkiga eftisar i Finland. Planera in kulturen i vardagen och ansök om bidrag. Stödordningen gäller både skapande verkstäder och kulturbesök.

Stödordningen Kultur på eftis är avsedd för projekt inom ramen för den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Bidraget ger eftisar en möjlighet att engagera valfri kulturarbetare för projekt om 2–10 timmar. Projektet kan beröra vilken konstform som helst: hantverk, bildkonst, arkitektur, drama, musik, dans, serieteckning, kreativt skrivande etc. Också föreningsledare kan engageras för Kultur på eftis-projekt.

Eftersom utrymmena ofta är begränsade kan Kultur på eftis-bidrag alternativt användas för teater-, musei- eller konsertbesök, utställningar, filmvisningar eller motionsevenemang.

Ett Kultur på eftis-bidrag är maximalt 500 € för workshops/undervisningstimmar (50 € per timme) eller biljettkostnader/inträdesavgifter. Också materialkostnader och resekostnader kan ersättas om det ryms inom maximalbeloppet.

Ansökan görs på webben av den instans som upprätthåller eftis.

Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Sök i god tid! Behandlingstiden är cirka en månad. Bidrag beviljas inte för avslutade projekt.

Allmänna kriterier för Kultur på eftis:

* Alla svenskspråkiga eftisar kan få bidrag
* Kultur på eftis-bidrag kan sökas för
     a) arvode till en kulturarbetare som deltar 2–10 timmar i eftisverksamheten eller
     b) eftisets deltagande i kulturevenemang
* Om eftiset engagerar en kulturarbetare bör projektet planeras gemensamt (målgrupp, målsättning, omfattning och tidpunkt). Diskutera också arvodet. Betalar ni arvodet mot skattekort eller mot räkning (ofta enklast för eftiset, men förutsätter i regel att kulturarbetaren har ett FO-nummer)? Om kulturarbetaren skulle föredra arbetsersättning mot räkning, fråga om han/hon är momsskyldig.
* Varje eftis kan få 2 Kultur på eftis-bidrag à högst 500 € per läsår.

Följande kostnader kan godkännas (om dessa ryms inom maximalbeloppet):

* Arvoden för utomstående ledare + sociala kostnader eller eventuell moms
* Resor
* Inträdesbiljetter
* Material (högst 100 €)

Kultur på eftis gäller ej:

* Skolors klubbtimmar
* Den egna personalens lön
* Mellanmål eller annan traktering
* Endast material

Några eftisars erfarenheter av kulturprojekt kan du läsa på Eftis i fokus och på Folkhälsans webbplats.

För mer information kontakta:

Matts Blomqvist
tfn 050 592 3795
epost: matts.blomqvist[snabel-a]kulturfonden.fi