Kultur på bibban

Målsättning

Stödordningen Kultur på bibban har som målsättning att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Bidraget ska ge biblioteken möjlighet att erbjuda kultur på svenska utöver bibliotekets normala, lagstadgade verksamhet. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, grupper med specialbehov och gärna integrera ”svåra” målgrupper.

Allmänna kriterier för Kultur på bibban

* Bidrag kan ges både till huvud- och filialbibliotek och gäller kulturprogram på svenska.
* Gäller inte bibliotekens normala, lagstadgade utlånings- och informationsverksamhet.
* Verksamheten ska ske i bibliotekets utrymmen och ha fritt inträde.
* Kan ske både under bibliotekets normala öppettid eller andra tider.
* Ansökan görs elektroniskt och ska innehålla uppgifter om planerat program, tidpunkt, målgrupp och en helhetsbudget med både utgifter och inkomster.
* Kulturfondens Kultur på bibban-bidrag är maximalt 3 000 euro/projekt och förutsätter en övrig finansiering på minst 20 % av totalkostnaden. Den övriga finansieringen kan vara bibliotekets egen andel eller bidrag av andra finansiärer.
* Gäller inte bibliotekspersonalens lönekostnader, inköp av utrustning, biblioteksmaterial eller utrymmeskostnader som hör till den normala verksamheten.
* En redovisning inlämnas inom ett år efter lyft bidrag. För att kunna få ett nytt bidrag krävs att föregående stöds redovisning godkänts.

Följande utgifter kan godkännas

* Arbetsersättning eller lön
* Eventuell moms eller arbetsgivaravgifter
* Resor och logi för engagerade kulturarbetare
* Marknadsföring av programmet

Kultur på bibban gäller ej

* Bibliotekspersonalens lönekostnader
* Inköp av utrustning, biblioteksmaterial eller utrymmeskostnader som hör till den normala verksamheten.

Bidrag är tänkbart både för evenemang (t.ex. författarsamtal, pjäsläsning, teater) och skapande verksamhet (workshops, berättarkvällar, bokcirklar, skrivverkstäder).

Bekanta dig gärna med Läscentrum och Läscentrums författardatabas om ditt bibliotek planerar författarbesök. Bekanta dig också gärna med vår kulturarbetardatabas. I den medverkar över 150 kulturarbetare. Lyckade erfarenheter av Kultur på bibban-projekt kan du läsa om i t.ex. Finlands svenska biblioteksförenings tidskrift Bibban nr 2/2013.

Ansök här. Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Sök i god tid! Behandlingstiden är cirka en månad. Bidrag beviljas inte för avslutade projekt.

För mer information kontakta:

Karoline Berg
tfn 0400 386 916
E-post: karoline.berg@kulturfonden.fi