Tillbaka
5.12.23   |   Nyheter

Emilia Nyman får Erna Tauro-stipendiet

Sångaren Emilia Nyman får Erna Tauro-stipendiet 2023. Foto: Miika Storm, Stormphotos

Sångaren och skådespelaren Emilia Nyman är årets Erna Tauro-stipendiat. Svenska kulturfonden delar vart tredje år ut stipendiet till en yngre, begåvad svenskspråkig artist inom musikteater.

I stipendiemotiveringen konstaterar Svenska kulturfonden:

Emilia Nyman är med sin mångsidiga bakgrund inom den finländska musikteaterscenen en unik röst. Hon rör sig obehindrat mellan de svenska och de finska teaterscenerna, som skådespelare, sångerska och coach inom musikteaterproduktioner.

Emilia Nyman har också varit solist i många olika sammanhang och dubbat och regisserat inom tv- och filmbranschen.

Enligt Emilia Nymans kolleger är hon motiverad och tar sig som konstnär gärna an nya utmaningar. Hon vill få fram sångernas karaktär, kärna och budskap och säger själv att ”världen är full av berättelser som någon måste berätta”.

Stipendiebeloppet ur Erna Tauros fond har stigit och är i år på 8 000 euro.

Svenska kulturfonden utser stipendiaten i samråd med Erna Tauros dotter Rita Bredefeldt. Stipendiet kan inte sökas, utan beviljas enligt förslag från Svenska kulturfondens sakkunniga eller förtroendevalda.

Läs mera om Emilia Nyman på hennes webbplats.

Noggrannare information:

Emilia Nyman
040 758 4580
nymanemilia@gmail.com

Åsa Juslin
ledande ombudsman, kultur
050 325 0825
asa.juslin(at)kulturfonden.fi

Emilia Nyman får Erna Tauro-stipendiet