Tillbaka
4.12.23   |   Nyheter

Vi fick 3 300 ansökningar i november

Illustration: Sanna Mander

November är förbi och därmed också vår ordinarie ansökningstid 2023. I år fick vi drygt 3 300 ansökningar. Det är ungefär 300 fler än i fjol. Alla sökande får besked i mars 2024.

De sökande gör sammanlagt anspråk på drygt 86 miljoner euro. Det är en markant ökning jämfört med förra året – ni ansökte om ungefär 12 miljoner euro mer än år 2022. I år varierar de sökta beloppen mellan 200 euro och 800 000 euro.

Nattugglor i november

Under den sista ansökningsveckan fick vi nästan 90 procent av ansökningarna. Den sista ansökningsdagen lämnade ni in drygt hälften av alla ansökningar, närmare bestämt 1 735 stycken. Under novembers sista tio minuter lämnades 81 ansökningar in. Den allra sista ansökan lämnades in klockan 23:59:58, två sekunder innan deadline.

Ungefär två tredjedelar av ansökningarna är regionala. Just nu ser fördelningen mellan regionerna ut så här:

 • Nyland – knappt 50 procent
 • Åboland/Åland – knappt 20 procent
 • Österbotten – drygt 30 procent

Informationen ovan baserar sig på den hemort som de sökande har angett i sin sökandeprofil.

November i siffror

 • 3 310 ansökningar
 • 1 735 ansökningar under senaste dygnet
 • 292 ansökningar under sista timmen
 • 81 sökande lämnade in sin ansökan under dygnets sista tio minuter
 • 85 Zoom-möten med ombudsmän
 • 200 euro är det minsta ansökta beloppet
 • 800 000 euro är det största ansökta beloppet
 • 86 miljoner är det sammanlagda ansökta beloppet

Ansökningarna genomgår nu en sortering, vilket innebär att det slutliga antalet kan vara litet större eller mindre efter att den första sorteringen är gjord.

Vad händer nu?

Vad händer med din ansökan på en minut.

Ombudsmännen i december och januari

I december och januari sorterar, läser och bereder våra ombudsmän ansökningarna. Varje ombudsman läser hundratals ansökningar.

Sakkunniga i februari

I februari behandlar våra sakkunniga ansökningarna. De sakkunniga som vi anlitar är både svensk- och finskspråkiga personer som är experter inom sitt område. Eftersom det är viktigt att de sakkunniga kan utföra sitt uppdrag utan att bli utsatta för påverkan av personer som har anknytning till de ansökningar som behandlas, har vi valt att inte publicera deras namn.

Styrelsen och delegationen i mars

Styrelsen och delegationen går igenom ansökningarna två gånger. Styrelsen fattar beslut på sitt andra möte. Alla sökande får besked inom mars.

Besked inom mars

Efter styrelsens möte mejlar vi besked till alla sökande; både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag.

Har du frågor?

Har du frågor kring processen? Du kan kolla vad som händer med din ansökan här eller ta kontakt med oss.

Vi fick 3 300 ansökningar i november