Tillbaka
27.11.23   |   Nyheter

Nästan 2 miljoner euro till kultursalen i Ingå

Kultursalen är ritad av Sigge Arkkitehdit.

Ingåborna får sin kultursal. Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Föreningen Konstsamfundet ger sammanlagt 1,95 miljoner euro till byggandet av en ny kultursal i Ingå.

– Jordnära projekt som förbättrar invånarnas vardag är kostsamma, men viktiga och ger dessutom god avkastning. En scen och ett utrymme för konst, kultur och fritid för barn, unga och vuxna kan spela stor roll för trivseln, samhörigheten och välmåendet, sade fastighetschef Joel Johansson vid offentliggörandet av kultursalens byggstart i Ingå på måndagen den 27 november då han framförde hälsningar från Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Inom Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Fastighetsstiftelsen är man nöjd över samarbetet med Ingå och att man kan bidra till att projektet nått fram till byggstarten. I projekt av den här kalibern behövs en stark lokal finansieringsbas, men också samarbeten mellan det privata och offentliga är viktiga.

När stiftelser och fonder överväger om man ska bevilja bidrag till väggar och tak i nya kultursalar, är det lokala engagemanget a och o. Externa finansiärer kan bidra med pengar och ett utanför-perspektiv, men projektet ska drivas med det lokala engagemanget och kunnandet.

– Vi är glada över både lokalsamhällets, kommunens och de lokala stiftelsernas engagemang i Ingå. Ibland sätter man likhetstecken mellan engagemang och eldsjälar, men eldsjälar är lyskraftiga bara så länge de brinner. Det måste också finnas ett brett engagemang och en stabil lokal finansieringsbas. I Ingå finns alla tre, sade Joel Johansson.

Bidragsgivarna som nyligen låtit kartlägga framgångsfaktorerna i kulturhus passade också på att ge några handfasta tips inför projektstarten:

  • Involvera kultursalens brukare och använd deras kompetens tidigt i processen.
  • Reservera tid för att planera verksamheten.
  • Satsa på ändamålsenlig teknik; audiovisuell och annan förevisningsteknik föråldras snabbt.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne bidrar med 0,25 miljoner euro till kultursalen, föreningen Konstsamfundet med 0,3 miljoner euro och Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden med 1,4 miljoner euro. Bidragen utbetalas till Ingå kommun i rater i takt med att projektet framskrider.

Noggrannare information och kommentarer:

Joel Johansson
Fastighetschef, Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden
050 354 0802
joel.johansson(at)kulturfonden.fi

Stefan Björkman
Vd, Konstsamfundet
stefan.bjorkman(at)konstsamfundet.fi
050 632 19

Birgitta Forsström
Vd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
044 762 3900
birgitta.forsstrom(at)bmr.fi

Martina Landén-Westerholm
Kommunikationschef, Svenska kulturfonden
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Sigge Arkkitehdits skiss av den nya kultursalen i Ingå.
Nästan 2 miljoner euro till kultursalen i Ingå