Tillbaka
27.11.23   |   Nyheter

Nu stöder fonden Nya klassiker också bildkonst

I september 2023 kunde scenkonstaktörer och organisationer inom bildkonstområdet söka bidrag från fonden Nya Klassiker. Nu har mottagarna publicerats. Illustration: Sam Sihvonen.

Fonden Nya klassiker stöder möjligheterna för etablerade aktörer inom konstfältet att arbeta och utvecklas. Nu stöder fonden både scenkonst och bildkonst.

Fonden Uudet klassikot-Nya klassiker, som grundades 2022 av staten i samarbete med fyra stiftelser, delar nu ut bidrag för andra gången. I september 2023 var ansökan öppen för både scenkonstaktörer och organisationer inom bildkonstområdet, till exempel gallerier och artotek som arrangerar utställningar och säljer konst.

Fonden Nya klassikers bidrag är uppdelade i två delar. Mottagaren får nu en grunddel på sammanlagt drygt 1,3 miljoner euro och senare en kalkylerad del enligt intäkterna från verksamheten. Den kalkylerade delen räknas för scenkonstaktörer på basis av biljettintäkterna och för bildkonstaktörer på basis av intäkterna från sålda konstverk. 

Artoteken får sammanlagt drygt 150 000 euro och bidragen fördelas jämnt över landet. Till exempel artoteket och föreningen för professionella bildkonstnärer i Åbo, Turun Taidelainaamo/Turun Taiteilijaseura, får bidrag för att utveckla och utvidga sin verksamhet.  

Suomen Kuvanveistäjäliitto, Finlands Konstgrafiker rf och Fotokonstnärernas förbund får bidrag för ett gemensamt projekt som utvecklar nya metoder för att öka försäljningen av konstverk och möjligheterna till inkomster för konstnärerna. Galerie Anhava utvecklar med hjälp av bidraget sin verksamhet och verksamhetsförutsättningarna för sina konstnärer. Konsthallen Kohta siktar på att arrangera flera utställningar än tidigare och öka försäljningen av konstverk.

– Bidragen hjälper mottagarna att utveckla sin verksamhet och öka bildkonstens synlighet. De ger möjlighet till nyanställningar och också nya tjänster både för kunderna och konstnärerna. Bidragen till samfund, gallerier och artotek gagnar också konstnärerna då försäljningen ökar, säger bildkonstnären Annika Dahlsten som är sakkunnig för bildkonstansökningarna.

Bland dem som får bidrag för scenkonst finns Universums samproduktion mellan Aurinkoteatteri ja Kansallisteatteri. Bidraget riktas till den sista delen i trilogin Näkymätön valta. Kammarkören Key Ensemble får ett bidrag för att skapa en ny musiktradition då de i samarbete med Finländska barockorkestern uppför Bachs mässa i H-moll i Åbo. Målet är att med hjälp av dans etablera nya kontakter till en yngre publik.

– Enligt kriterierna för bidragsformen Nya klassiker prioriteras framför allt projekt som baserar sig på partnerskap och är publikvänliga och tillgängliga. Målet är att främja föreställningar och turnéer som skapas i samarbete mellan många aktörer. Då bidragen delas upp i två delar uppmuntrar man dem som planerar ett verk eller en produktion att redan i ett tidigt skede budgetera för intäkter och på det sättet öka utkomsten för dem som arbetar på det fria fältet, säger Riku Lievonen som är sakkunnig inom scenkonst.

Om fonden Nya klassiker

Uudet klassikot-Nya klassiker stöder de etablerade konstnärernas möjligheter att arbeta och utvecklas. Syftet är att förbättra konstens ställning och samhälleliga betydelse och att öka konstverkens och produktionernas livslängd och publik. Bidragen uppmuntrar också aktörerna på konstfältet till olika gränsöverskridande samarbeten. 

Fonden grundades av undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Alfred Kordelinin säätiö och Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Nya klassiker – bidragsmottagare 2023.

Noggrannare information:

Johanna Ruohonen

Nu stöder fonden Nya klassiker också bildkonst