Tillbaka
7.11.23   (Redigerad 8.11.23)   |   Nyheter

De här nya frågorna finns i ansökan

Är du nyfiken på hur ansökningsblanketterna ändrat sen i fjol? Här hittar du svaren!

Varje år justerar vi våra ansökningsblanketter för att underlätta för dig som söker bidrag. Här presenterar vi de nya frågorna och också mindre justeringar i frågor och exempel som funnits redan tidigare.

Under ansökningstiden kan du välja att förhandsvisa blanketten som PDF utan att först logga in i ansökningssystemet. Kom ändå ihåg att du alltid måste fylla i och skicka in ansökan i ansökningssystemet! Vi behandlar inte ansökningar som skickas per e-post eller vanlig post.

De nya frågorna är:

Ansökningsblanketter för privatpersoner och arbetsgrupper


November / Projektbidrag – privatpersoner och arbetsgrupper år 2024

Gäller ansökan akademisk forskning vid universitet, högskola eller forskningsinstitut?

Med förhandsfrågan vill vi undvika att någon använder blanketten för att ansöka om forskningsfinansiering. Vi beviljar endast doktorandstipendier till privatpersoner; alla andra forskningsbidrag ska sökas av universitet eller högskolor.

Är du/någon i arbetsgruppen inskriven på någon form av utbildning?

Här ska du svara ja eller nej. Om du svarar ja ska du fylla i uppgifter om utbildningen. Vi frågar detta eftersom det ofta är oklart om en sökande studerar eller inte, eller vilken typ av studier det rör sig om.

Vi beviljar inte bidrag för konstnärligt arbete om du studerar för din första högskoleexamen inom konst. Kortare studiehelheter eller påbyggnadsutbildningar behöver däremot inte vara ett hinder. Observera att vi aldrig beviljar bidrag för att bedriva studier (levnadskostnader) eller för studierelaterade projekt. Projektet du söker bidrag för ska alltså vara något som inte berör dina studier.

Hur genomförs projektet? och Presentera arbetsgruppens medlemmar och deras roll i projektet.

Berätta om du genomför projektet ensam eller i grupp. Om du väljer gruppalternativet ska du kort beskriva vilka uppgifter gruppmedlemmarna har i projektet.

Grupper ska skapa ett eget användarkonto för sin ansökan. Om en arbetsgrupp söker bidrag via en privatpersons konto, blir det oklart vem som ska genomföra projektet.

Skriv inte känsliga personuppgifter i ansökan. Skicka information som till exempel personnummer via ”Korrespondens”-funktionen i ansökningssystemet.

Kort sammanfattning av projektet (mål, åtgärder, resultat) för offentlig kommunikation

Här ska du kort sammanfatta ditt projekt på ett sätt som lämpar sig för offentlig kommunikation (en så kallad hisspitch). Vi vill gärna att du kommunicerar brett om projektet, och det underlättar väldigt mycket för oss om du har formulerat en sammanfattning.

November / Arbetsstipendier år 2024

Är du inskriven på någon form av utbildning?

Här ska du svara ja eller nej. Om du svarar ja ska du fylla i uppgifter om utbildningen.

Vi beviljar inte bidrag för konstnärligt arbete till personer som studerar för sin första högskoleexamen inom konst. Kortare studiehelheter eller påbyggnadsutbildningar är däremot inte nödvändigtvis ett hinder.

Observera att vi inte beviljar bidrag för att bedriva studier (levnadskostnader) eller för studierelaterade projekt. Arbetsplanen i ansökan ska inte omfatta sådant som berör dina studier.

Under vilken tidsperiod har du för avsikt att utnyttja arbetsstipendiet från Kulturfonden?

Eftersom vi inte beviljar stipendium för en period som du redan har finansiering för, vill vi veta när du skulle lyfta stipendiet.

Vi bad tidigare om en tidsplan, men fick då många frågor om hur pass viktigt det är att hålla sig till den tidsplan man uppgav i ansökan. Vi hoppas den nya frågan är tydligare.

Arbetsplan för år 1, år 2 och år 3

Vi har från och med i år delat upp frågan om din arbetsplan i tre olika fält. Hur många fält du ska fylla i beror på hur många år du söker stipendium för.

Vilka andra arbetsstipendier (ett- eller fleråriga) har du eller kommer du att söka? och Specificera för vilken tidsperiod det/de andra stipendierna söks

Har du sökt eller kommer du att söka stipendium från någon annan finansiärer? Inför våra beslut kollar vi om våra sökande under beredningsperioden har beviljats ett arbetsstipendium av någon annan. I så fall prioriterar vi istället en annan sökande. Om du uppger vilka andra stipendier du söker blir det enklare för oss att göra avstämningen.

För dig som konstnär skulle det innebära en trygghet att säkra stipendier för flera år framöver, men för oss som stiftelse är det inte juridiskt korrekt att bevilja stipendier som vi vet att inte utnyttjas enligt den i ansökan angivna planen.

Vi beviljar uppskov för att nyttja stipendiet enbart på grund av sjukdom, föräldraledighet eller motsvarande särskilt skäl.

Vilka andra arbetsstipendier (ett- eller fleråriga) har du eller kommer du att söka? och Specificera för vilken tidsperiod det/de andra stipendierna söks

Har du sökt eller kommer du att söka stipendium från någon annan finansiärer? Inför våra beslut kollar vi om våra sökande under beredningsperioden har beviljats ett arbetsstipendium av någon annan. I så fall prioriterar vi istället en annan sökande. Om du uppger vilka andra stipendier du söker blir det enklare för oss att göra avstämningen.

Även om det för dig som konstnär skulle vara tryggt att säkra stipendier för flera år framöver, är det för oss som stiftelse inte juridiskt korrekt att bevilja stipendier som vi vet att inte utnyttjas enligt den i ansökan angivna planen.

Vi beviljar uppskov för att nyttja stipendiet enbart på grund av sjukdom, föräldraledighet eller motsvarande särskilt skäl.


Ansökningsblanketter för organisationer

Kort sammanfattning av projektet (mål, åtgärder, resultat) för offentlig kommunikation

Här ska du kort sammanfatta ditt projekt på ett sätt som lämpar sig för extern kommunikation – en så kallad “hisspitch”. Vi vill att du kommunicerar brett om projektet vi stöder, och det underlättar om du själv på förhand formulerat en sammanfattning.

De här nya frågorna finns i ansökan