Tillbaka
10.2.23   |   Nyheter

Det här planerar vi för 2023

Utbildning och kultur på svenska i Finland är vår grej. Men vilka är våra strategiska mål i år? Läs vår verksamhetsplan här.

I verksamhetsplanen 2023 kan du läsa om Kulturfondens

  • ändamål, vision och uppdrag,
  • strategiska mål för åren 2020–2025,
  • pågående strategiska satsningar och
  • strategiska satsningar under planering.

Här kan du läsa vår verksamhetsplan för 2023:

Planen är främst ett verktyg för oss tjänstemän och förtroendevalda inom Kulturfonden. Den hjälper oss internt att både planera och följa upp våra strategiska satsningar under året. Vår regelbundet återkommande verksamhet finns inte i verksamhetsplanen – den kan du regelbundet läsa om på vår webbplats och i våra kanaler på sociala medier.

Med verksamhetsplanen vill vi INTE styra våra sökandes verksamhet eller påverka de ansökningar ni lämnar in till oss.

Det här planerar vi för 2023