Tillbaka
19.1.23   |   Nyheter

Mera språköverskridande möten – över 0,7 miljoner euro till projekt som stöder tvåspråkighet

– I ett flerspråkigt land behövs förståelse mellan språkgrupperna. Då är möten och träffar för människor med olika modersmål nödvändiga. Bland annat det här vill vi möjliggöra med de bidrag vi nu delar ut inom Kulturfondens satsning Hallå Två, säger Svenska kulturfondens ordförande Mikaela Nylander.

Svenska kulturfonden beviljade i december sammanlagt 723 000 euro i Hallå Två-bidrag. Totalt delades 60 bidrag ut för att på olika sätt främja förståelse mellan olika kulturer och språkgrupper i Finland.

Hallå Två är fortsättningen på Kulturfondens strategiska program Hallå! för en levande flerspråkighet. Under åren 2018-2021 drevs över 70 projekt med en finansiering på sammanlagt sex miljoner euro.

– Vårt program Hallå! lyckades bra, men vi ville fortsätta satsningen eftersom det finns många som vill lära sig svenska och det ännu finns en stor efterfrågan på stöd för två- och flerspråkighet och verksamheter som främjar förståelsen mellan människor, säger Kulturfondens ledande utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström.

Kulturfonden budgeterade en halv miljon euro för 2023 och lika mycket för 2024. Ändamålen för bidragen blev flerspråkiga projekt och språkmöten i Finland.

– Vi fick många bra ansökningar som på olika sätt stärker flerspråkighet i Finland. Eftersom det är en jätteviktig fråga också för det svenska i Finland, beslöt vi satsa över 220 000 euro mer än planerat i år, säger Mikaela Nylander.

I höstas tog Kulturfonden emot ansökningar om bidrag på 25 000 euro för Hallå Två Språkprojekt och 1 000 – 5 000 euro för Hallå Två Språkmöten. Bidragen går nu till 25 aktörer som ska driva mera omfattande språkprojekt och 35 aktörer som ordnar mindre språkmöten. Språkprojekten delar på sammanlagt 625 000 euro och språkmötena på 98 000 euro.

– Många ville ordna språkmöten mellan svensk- och finskspråkiga skolor. Det stöder vi gärna. Bidragen för skolsamarbeten är på 2 500 euro per skola, medan de som ville ordna andra slags språkmöten får mellan 1 000 och 5 000 euro. De större språkprojekten drivs inom olika skolstadier, utbildningsformer och organisationer inom till exempel journalistik, tonkonst, teater, dans och annan kulturverksamhet, säger Berndt-Johan Lindström.

Hallå Två-ansökan öppnar igen i september 2023.

Om Hallå TVÅ

Noggrannare information

Mikaela Nylander
styrelseordförande
050 511 3029
mikaela.nylander(at)gmail.com

Berndt-Johan Lindström
ledande ombudsman, utbildning
040 838 1358
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Mera språköverskridande möten – över 0,7 miljoner euro till projekt som stöder tvåspråkighet

Foto: Saara Autere